Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa


Miasto zapłaci za prywatną imprezę

Posted on Luty 12, 2014 by admin

Prezydent zdecydował się bez wiedzy radnych przeznaczyć 184,5 tys. zł na organizację Gali Niegrzeczni, która odbędzie się 12 lutego w Chorzowskim Centrum Kultury. Jest to kolejny przykład lekceważenia rady miasta, bezmyślnego wydawania publicznych pieniędzy oraz nieudolności prezydentury Andrzeja Kotali.

pobrany plikPodczas gali wyróżnione zostaną osoby ze świata telewizji, show biznesu, polityki, sportu, kultury, sztuki i nauki, które łamią konwenanse wprowadzając rozmaite trendy i zachowania. – Jest to impreza prywatnej firmy Polsat i nie powinna być dofinansowana przez miasto, a wręcz odwrotnie. To firma Polsat powinna zapłacić za wynajem sali ChCK na organizację swojej imprezy – powiedział podczas 41. sesji rady miasta Adam Trzebinczyk, dodając że cofnięcie dotacji nie ma już w tej chwili sensu. – Biorąc pod uwagę fakt, że ChCK podjęło już zobowiązania finansowe związane z tą imprezą i niedokonanie zwiększenia dotacji dla ChCK wiązałoby się z ograniczeniem działalności statutowej tej instytucji, klub Wspólny Chorzów nie będzie blokował tej zmiany – mówił przewodniczący klubu Wspólny Chorzów.

Prezydent miasta tłumaczył podczas sesji, że propozycja zorganizowania Gali Niegrzeczni w Chorzowie pojawiła się niemal w ostatniej chwili. Jego zdaniem dzięki tej imprezie miasto może wiele zyskać. – To promocja miasta, oszacowana na około milion zł. Chorzów pojawi się na antenie ogólnopolskiej telewizji – powiedział Andrzej Kotala podczas 41. sesji rady miasta. Czy rzeczywiście Gala Niegrzeczni może zwiększyć atrakcyjność miasta w oczach jej uczestników oraz telewidzów? Na rozważenie wszelkich „za” i „przeciw” jest już za późno. Wobec podjętych zobowiązań, cofnięcie dotacji wiązałoby się z wypłaceniem kolejnego odszkodowania.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.
↑ Top