Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa


Nie rzucamy słów na wiatr

Posted on Marzec 14, 2014 by admin

głosownie na Wspólnie dla ChorzowaNie lada sensację wzbudziła decyzja radnych Wspólnego Chorzowa, którzy podczas grudniowej sesji rady miasta zdecydowali się wykreślić z budżetu 29 inwestycji, które miały zostać zrealizowane w bieżącym roku. Przedstawiciele PO byli na tyle zdegustowani tą decyzją, iż postanowili w ogóle nie wziąć udziału w głosowaniu nad budżetem na 2014 r.

Sytuacja, w której partia prezydenta miasta nie zagłosowała nad budżetem, zdarzyła się w Chorzowie po raz pierwszy. Tak absurdalna decyzja została podjęta mimo zapewnień radnych Wspólnego Chorzowa, że inwestycje zostaną zrealizowane gdy tylko znajdą się na nie pieniądze. Teraz widać, że nie były to słowa rzucone na wiatr.

By uniknąć zwiększenia zadłużenia miasta i nie narażać go na konieczność płacenia kolosalnych odsetek radni Wspólnego Chorzowa zdecydowali, że niektóre z inwestycji zostaną zrealizowane z wolnych środków, które zgodnie z przewidywaniami miały wpłynąć do miejskiej kasy z początkiem 2014 r. Decyzja okazała się słuszna i już teraz widać, że inwestycje, które początkowo zostały usunięte z budżetu są systematycznie realizowane.

 Oto wybrane inwestycje, do których realizacji miasto przystąpiło w ciągu ostatnich miesięcy:

  1. Budowa ul. Pokoju – PT i wykonanie (1 mln 200 tys. zł);
  2. Modernizacja obiektu mostowego na Pl. Jana (1 mln 200 tys. zł);
  3. Modernizacja ul. Armii Krajowej (1 mln zł);
  4. Przebudowa ul. Wolności od ul. Hajduckiej do granicy Miasta Świętochłowice (1 mln zł);
  5. Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie Rynku etap I (500 tys. zł);
  6. Renowacja elewacji (oczyszczenie i hydrofobizacja) SP nr 17 przy ul. ul. Łagiewnickiej 18 (540 tys. zł);
  7. Renowacja elewacji (oczyszczenie i hydrofobizacja) SP nr 13 przy ul Styczyńskiego 32 (270 tys. zł);
  8. Modernizacja basenu w ZSO nr 2 przy ul. Harcerskiej 2 (100 tys. zł).

Realizacja zadań usuniętych z budżetu była możliwa dzięki wykorzystaniu zwiększonej dotacji do modernizacji chorzowskiej estakady oraz wolnych środków z lat ubiegłych. Radni Wspólnego Chorzowa tłumaczą, że cięcia były konieczne ze względu na stale powiększające się zadłużenie miasta. – W ciągu ostatnich lat deficyt budżetowy wzrósł z 79 mln zł do 127 mln zł. Musimy być ostrożni z wydawaniem pieniędzy. Staraliśmy się jak najmniej zadłużyć miasto i przeprowadzić te najważniejsze inwestycje. Wykreślając niektóre z nich mieliśmy na uwadze dobro miasta i mieszkańców – zaznacza Adam Trzebinczyk, przewodniczący klubu radnych Wspólny Chorzów.

Radni Wspólnego Chorzowa zapowiedzieli podczas marcowej sesji rady miasta, że będą głosować za wprowadzeniem zadań inwestycyjnych dotyczących zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów szkolnych, dróg, straży pożarnej i policji. Negatywnie oceniono natomiast propozycję zwiększenia o 500 tys. zł środków na przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie rynku.

– Przypominamy, że już w 2012 roku Architekt Miasta i Prezydent zaproponowali kwotę 50 tys. zł na przeprowadzenie takiego konkursu. Rada Miasta uznając, że Architekt i Prezydent świadomie i racjonalnie planują środki uchwaliła wnioskowaną kwotę w budżecie miasta. Niestety Prezydent konkursu nie ogłosił. W projekcie budżetu na rok 2013 powtórnie Architekt i Prezydent zaproponowali kwotę 50 tys. zł na przeprowadzenie konkursu a Rada Miasta dając wiarę tej propozycji uchwaliła proponowaną kwotę w budżecie. Niestety powtórnie konkurs nie został ogłoszony. W projekcie budżetu na rok bieżący Architekt i Prezydent zaproponowali dwukrotnie większą kwotę na przeprowadzenie konkursu t/j 100 tys. zł i rada miasta po raz kolejny uchwaliła środki na koszty konkursu wg. propozycji Prezydenta. Dziś Prezydent proponuje zwiększyć środki o 500 tys. zł (…). Propozycji tej nie możemy przyjąć – czytamy w oficjalnym oświadczeniu Klubu Radnych Wspólny Chorzów.

Zrzut ekranu 2014-03-14 o 15.50.49Pięciokrotne zwiększenie środków miało zagwarantować zwycięzcy konkursu zlecenia na projekt budowlany zagospodarowania Rynku. Propozycja ta wydaje się być nieracjonalna ponieważ MZUiM wykonał już kompletny projekt przebudowy nawierzchni i infrastruktury podziemnej, w tym oświetleniowej w obrębie Rynku i najbliższego otoczenia, więc nie powinno to być przedmiotem kolejnego projektu. Ponadto większość radnych chce decydować o tym na jaką inwestycję w zakresie przebudowy Rynku przeznaczy pieniądze. Najpierw trzeba ogłosić konkurs o co Rada Miasta zabiega już po raz trzeci. Dopiero po przedstawieniu wybranej koncepcji i zaakceptowaniu jej przez Radę Miasta możliwe będzie uchwalenie środków na jej realizację.

W oficjalnym stanowisku Klubu Radnych Wspólny Chorzów można również przeczytać skąd wzięła się nieufność wobec prezydenta w sprawie wyboru odpowiedniej koncepcji zagospodarowania Rynku. – Wynika to z faktu zaakceptowania i promowania przez Prezydenta projektu autorstwa Jerzego Stożka, która zakładała budowę w rynku ogromnej sążni solankowej, latarni na słupach przypominających szyny tramwajowe i przystanku w kształcie hali fabrycznej – tłumaczą radni Wspólnego Chorzowa.

Nie ulega wątpliwości, że niektóre inwestycje zaproponowane przez prezydenta oraz radnych PO nie zostaną zrealizowane. Z listy wykreślono m.in. pomysł modernizacji tynków wewnętrznych budynku urzędu miasta. Na ten cel planowano przeznaczyć aż 810 tys. zł. Taka rozrzutność spotkała się z oburzeniem mieszkańców miasta. – To już nie ma w mieście innych, ważnych inwestycji do wykonania? Przecież w centrum nie ma gdzie parkować w godzinach szczytu, co ze żłobkami, przedszkolami i masą innych budynków, które potrzebują remontu? To jest skandal, żeby wydawać prawie milion złotych na elewację magistratu, który wygląda lepiej niż większość budynków w naszym mieście – mówi jedna z mieszkanek Chorzowa. Z tego typu opiniami można się spotkać znacznie częściej. Wystarczy przejść się ulicą Wolności i spytać się mieszkańców myślą o propozycjach budżetowych prezydenta Andrzeja Kotali.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.
↑ Top