Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa


Kotala bez absolutorium

Posted on Czerwiec 30, 2014 by admin

Chorzowscy radni – podobnie jak w roku ubiegłym – nie zdecydowali się na udzielenie absolutorium Prezydentowi miasta. Decyzja podjęta podczas czerwcowej sesji rady miasta, była podyktowana m.in. wysokim zadłużeniem miasta (ponad 86 mln zł) oraz nierozważnym dysponowaniem środkami publicznymi.

Podczas 46. sesji rady miasta, radni posądzali prezydenta o wydawanie zbyt dużych kwot pieniężnych na promocję miasta. Ich zdaniem środki niejednokrotnie były wydawane nieroztropnie i bez uzyskania wcześniejszej akceptacji ze strony rady miasta.  – Najpierw podpisuje się deklaracje a potem prosi radnych o zatwierdzenia, jak było podczas Gali Niegrzeczni.(…). Wydaje mi się, że nie wszystkie wydatki było do końca przemyślane – zaznaczał Jacek Nowak, przewodniczący klubu PiS.

kasaRadny poruszył również kwestię licznych nieprawidłowości, które wyszły na światło dzienne w ostatnich tygodniach. – W chwili obecnej komisja rewizyjna prowadzi kontrolę związaną z promocją i działalnością PGM. Okazuje się, że wiele zleceń odbywa się w procedurze bezprzetargowej – dodał Jacek Nowak podczas 46. sesji rady miasta.

Swoje stanowisko przedstawił również Adam Trzebinczyk. Przewodniczący klubu radnych Wspólny Chorzów wyraził brak zadowolenia z faktu, iż w dalszym ciągu nie został przeprowadzony konkurs na projekt modernizacji Rynku. Wspomniał również o zmarnowanych pieniądzach na przeprowadzenie konkursu dotyczącego przebudowy stadionu Ruchu Chorzów oraz przeznaczeniu 180 tys. zł na organizację „Gali Niegrzeczni”.

O powodach braku poparcia radnych dla polityki finansowej Andrzeja Kotali, wypowiedział się również wiceprzewodniczący rady miasta. – To nie jest prawdą, co powtarza prezydent, że musimy zadłużać miasto, by realizować unijne projekty. (…). Nasz udział w wielu projektach jest niższy od nadwyżki operacyjnej, którą mamy. Unijne projekty dofinansowane w 85 procentach mają oczywiście pierwszeństwo mówi Marek Kopel.

5367537b56e32_g1Do podjęcia uchwały w sprawie przyznania absolutorium prezydentowi musiała zostać osiągnięta bezwzględna większość głosów. Tego warunku nie udało się spełnić. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 8 było za, przeciw 5, a 10 wstrzymało się od głosu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.
↑ Top