Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa


Nowy Rynek w Chorzowie

Posted on Lipiec 29, 2014 by admin

Cieszy nas fakt, że Pan Prezydent z uwagi na ciągłe monity Radnych Klubu Wspólnego Chorzowa wreszcie ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku, wykonując tym samym uchwałę Rady Miasta.

Sąd Konkursowy zapoznał się z 68 wnioskami. 6 najlepszych zespołów wyłoniono 24 lipca ? Do konkursu komisja zakwalifikowała grupy, które w swoich portfoliach przedstawiły najciekawsze własne projekty i wizje urządzenia przestrzeni publicznej. Rozstrzygnięcie ma nastąpić do 14 października 2014 r.

 …..Przypominamy, że już w 2012 roku Architekt Miasta i Prezydent zaproponowali kwotę 50 tys. zł na przeprowadzenie takiego konkursu w 2012 roku,  niestety Prezydent konkursu nie ogłosił. W projekcie budżetu na rok 2013 powtórnie Architekt i Prezydent zaproponowali kwotę 50 tys. zł na przeprowadzenie konkursu, a Rada Miasta dając wiarę tej propozycji uchwaliła proponowaną kwotę w budżecie. Niestety powtórnie konkurs nie został ogłoszony. W projekcie budżetu na rok bieżący Architekt i Prezydent zaproponowali dwukrotnie większą kwotę na przeprowadzenie konkursu t/j 100 tys. zł i rada miasta po raz kolejny uchwaliła środki na koszty konkursu wg. propozycji Prezydenta. Dziś Prezydent proponuje zwiększyć środki o 500 tys. zł (…). – monitowaliśmy już ten fakt w Marcu, 2014 (link), oraz w Październiku 2013 r. (link)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.
↑ Top