Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa


www.chorzow.eu to strona urzędowa czy prywatna ?

Posted on Lipiec 01, 2014 by admin

Chorzow.eu traci obiektywizm

Czy oficjalna internetowa strona miasta może być tubą propagandową prezydenta? W Chorzowie najwidoczniej może. Przykładem niech będzie „artykuł” – Radni blokują rabaty dla mieszkańców, w którym informuje się, o tym, że radni Wspólnego Chorzowa odrzucili propozycję władz Miasta o udzieleniu chorzowianom kilkudziesięcioprocentowego rabatu. Sprawa dotyczy nieprzyjęcia uchwały w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2014 – 2018.

chorzoweuW projekcie tej uchwały nakreślono m.in. możliwość wykupu mieszkań z 30 procentową bonifikatą. W „artykule” umieszczonym na urzędowej stronie www.chorzow.eu wypowiada się tylko prezydent, który jest zaskoczony „decyzją opozycyjnych radnych”. „Opozycyjnych radnych” do głosu już nie dopuszczono. Mieszkańcy nie dowiedzieli się zatem, że przez kilkanaście lat mieszkania komunalne można było wykupić z 80, a nie 30 procentową, bonifikatą. Nie mogli też przeczytać o tym, że prezydent przeznaczył do takiej sprzedaży 14 mieszkań. Informuje się za to, w propagandowym stylu, że ze środków pochodzących ze sprzedaży tych mieszkań prezydent chce wybudować nowe budynki komunalne. Ciekawe, w jaki sposób dokonano takich wyliczeń i ile tych budynków komunalnych ma powstać?

Program ten nie był w żadnym stopniu konsultowany z radnymi. Co więcej, zadaliśmy prezydentowi szczegółowe pytania dotyczące m.in. sprzedaży mieszkań. Na żadne nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Zarzuca się nam również to, że „lokatorzy kilkudziesięciu bloków w Chorzowie, wciąż będą musieli uiszczać opłaty za korzystanie z windy”. Przemilczano, za to, że o sprawie opłat za korzystanie z wind w budynkach komunalnych przypomniano sobie dzięki reakcji naszego radnego Tomasza Krawczyka. To on poruszył ten problem. Radny wielokrotnie zwracał się do PGM z prośbą o podanie kosztów za użytkowanie wind. Niestety, takiego kosztorysu nam nie przedstawiono. Pracownicy PGM nie potrafili bowiem wyliczyć takich opłat.

Pomysłu w sprawie  ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2014 – 2018 nie odrzuciliśmy. Zależy nam tylko na merytorycznej dyskusji i wprowadzeniu do niego koniecznych poprawek.

Oburza nas natomiast fakt i uznajemy za karygodne to, że oficjalna storna internetowa miasta Chorzów nie jest źródłem rzetelnej informacji. Wykorzystuje ją się do ataków na naszych radnych, manipuluje faktami i dyskredytuje nasze działania. Okazuje się, że prezydent Andrzej Kotala znalazł, obok czasopisma „Twój Chorzów”, nowe narzędzie do swoich propagandowych działań. Jako radni Wspólnego Chorzowa nie uchylamy się od merytorycznej dyskusji, prezydentowi, jak widać, jest ona jednak nie po drodze.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.
↑ Top