Program

Główne cele

 • zwiększenie liczby dobrze płatnych miejsc pracy
 • zapewnienie rodzinom, w szczególności wielodzietnym, dobrych warunków do życia i rozwoju
 • zapewnienie mieszkańcom godziwych warunków zamieszkania, kształcenia, pracy, wypoczynku i bezpieczeństwa
 • uczynienie Chorzowa miastem z konkurencyjnymi, w stosunku do innych miast, warunkami życia

Inwestycje o znaczeniu ogólnomiejskim

 • udostępnianie terenów i obiektów pod budowę nowych zakładów pracy
 • budowa Centrum Przesiadkowego i uporządkowanie przestrzeni rynku
 • budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz z połączeniem z ul. Inwalidzką – obwodnica ul. Stefana Batorego
 • budowa Obwodnicy Śródmieścia – po uzyskaniu dot. z UE (2 – 3 lata od rozstrzygnięcia przetargu na wykonawstwo)
 • zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach
 • poprawa standardu komunalnych budynków poradni zdrowia
 • realizacja zadań wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego
 • rozbudowa systemu monitoringu
 • utworzenie Muzeum Hutnictwa w obiekcie przy ul. Metalowców
 • budowa ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych
 • uruchomienie kina studyjnego w Chorzowskim Centrum Kultury
 • budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urządu Pracy
 • bezprzewodowy internet w bibliotekach publicznych

Główne zadania do wykonania

 • racjonalne gospodarowanie budżetem miasta i pozyskiwanie środków z UE i innych funduszy zewnętrznych
 • utrzymanie na wysokim poziomie oświaty, służby zdrowia i bezpieczeństwa publicznego
 • przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ochronę istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy
 • poprawa standardu mieszkań i wspieranie budownictwa mieszkaniowego
 • wspieranie ludzi starszych i schorowanych
 • utrzymanie w dobrym stanie dróg, terenów rekreacyjnych i środowiska naturalnego
 • tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu amatorskiego i wyczynowego
 • zapewnienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej

Działania ważne dla rozwoju Chorzowa

 • wykorzystanie środków z UE
 • wprowadzenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenu Huty Kościuszko S.A.
 • wspieranie Samorządu Województwa w sprawie modernizacji Stadionu Śląskiego
 • wspieranie Ruchu Chorzów poprzez zakup usług promocji miasta
 • wspieranie rozbudowy Kampusu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Żołnierzy Września
 • wspieranie budowy pawilonu medycznego w ZSM
 • wspieranie Teatru Rozrywki
 • wspieranie remontów obiektów zabytkowych

Program inwestycyjny dla okręgu 1
CHORZÓW STARY, MACIEJKOWICE I ZASADNICZA CZĘŚĆ CHORZOWA II

– rozbudowa monitoringu – poprawa bezpieczeństwa
– modernizacja obietu mostowego przy pl. Jana
– budowa drogi łączącej pl. Piastowski z ul. Siemianowicką
– remont dróg i chodników (ulice: Siemianowicka, Kościuszki, Słowiańska, Bytkowska Harcerska, Gdańska, 11 Listopada, Mariańska, Michałkowicka, 3 Maja, Hajducka)
– rekultywacja: Stawu Herman, Doliny Górnika, Żabich Dołów
– budowa boisk tartanowych przy: ul. Siemianowickiej, ul. Okrężnej, ul. 17 Sierpnia, Technikum budowlanym, SP nr 17
– budowa siłowni zewnętrznych przy: Szybie Prezydent, pl. zabaw – ul. Mariańska
– budowa placu zabaw przy ul. Stabika
– doposażenie i modernizacja placów zabaw przy: ul. Św. Pawła, ul. Mariańskiej, ul. Niedurnego, ul. Kasprowicza, ul. Gdańskiej
– modernizacja otoczenia placu Mickiewicza
– zachowanie tradycji targowej w rejonie targowiska przy ul.Barskiej
– renowacja elewacji SP 22


Program inwestycyjny dla okręgu 2
CENTRUM MIASTA I CZĘŚĆ CHORZOWA II (OD UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH DO UL. 3 MAJA)

– remont dróg i chodników (ulice: 3 Maja, przedłużonej Wolności, Strzelców Bytomskich, Truchana, Mielęckiego, Dąbrowskiego, Powstańców, Wandy, Beskidzka, Styczyńskiego, Św. Kingi)
– budowa sali gimnastycznej w SP 15 przy ul. 3 Maja
– budowa boisk tartanowych w: SP 13 przy ul. Styczyńskiego, Gimnazjum nr 1, Zespole Szkół Technicznych nr 2 – ul. Powstańców
– doposażenie i modernizacja placów zabaw przy: ul. Beskidzkiej, ul. Floriańskiej, parku Amelung, Przedszkolu nr 3 – ul. Cieszyńska, Przedszkolu nr 27 – ul. Wandy
– renowacja ogrodu Domu Pomocy „Nadzieja” przy ul. Wandy
– termomodernizacja budynków: Przedszkole nr 1 – ul. Obrońców Chorzowa, SP Nr 13 – ul. Styczyńskiego, Gimnazjum nr 4 – ul. Śląska
– modernizacja sali gimnastycznej z dobudową zaplecza i remont elewacji w „Słowaku”
– wybrukowania placu przy kościele św. Barbary


Program inwestycyjny dla okręgu 3
KLIMZOWIEC

– remont dróg i chodników (ulice: Kościuszki, Dąbrowskiego, Trzyniecka, Sportowa, Zielona, Ryszki, Młyńska, Średnia, Piekarska Cmentarna, Katowicka – chodnik od ul. Chopina do ul. Gałeczki, DTŚ – chodnik od Castoramy do ul. Gałeczki, przejście pomiędzy ul. Zieloną a Szczecińską, ul. Powstańców chodnik od ul. Hankego do ul. Omańkowskiej)
– budowa sygnalizacji świetlnej przy parafii Św. Ducha
– budowa przedszkola przy ul. Dąbrowskiego
– budowa boisk tartanowych przy: ZSS nr 1 – ul. Ryszki (siatkówka), Gimnazjum nr 2 – ul. Sportowa 4, Gimnazjum nr 10 – ul. Urbanowicza 4
– budowa siłowni zewnętrznej – ul. Łąkowa, ul. Trzyniecka
– doposażenie i modernizacja placów zabaw przy:  ul. Długiej, ul. Wolskiego, parku Redena, Przedszkolu nr 18 – ul. Gałeczki 17, Przedszkolu nr 21 – ul. Ryszki 33
– renowacja: w Parku Róż pozostałych alejek i pomnika Matki z dzieckiem, przy ul. Gałeczki pomnika Harcerza z przebudową otoczenia, placu Waryńskiego
– nowe zagospodarowanie budynku dworca PKP i renowacja elewacji budynków przy ul. Armii Krajowej w jego okolicy
– uruchomienie monitoringu w Parku Róż
– budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych w rejonie ul. Krzywej, Długiej, Kościuszki


Program inwestycyjny dla okręgu 4
ZASADNICZA CZĘŚĆ CHORZOWA BATOREGO

– remont dróg i chodników (ulice: Podmiejska, Obrońców Chorzowa, Karpacka, Kaliny, Brzozowa – od Klonowej do Kasztanowej)
– budowa boisk tartanowych: Gimnazjum nr 8 – ul. ks. Czempiela, AZSO nr 2 – ul. Farna 5, przy ul. Jubileuszowej
– dobudowa zaplecza scenicznego MDK „Batory”
– doposażenie i modernizacja parków i zieleńców przy: „Kasynie”, ul. Dyrekcyjnej, ul.Gagarina, ul. Skrajnej, ul. Kasprowicza, ul. Niedźwiedziniec, ul. Hutniczej, Przedszkolu nr. 8 – ul. Kochanowskiego, Przedszkolu nr 19 – ul. Karpacka, Przedszkole nr 16 – ul. Brzozowa
– budowa siłowni zewnętrznej z nawierzchnią syntetyczną w Szkole Podstawowej nr 12 – ul. Skrajna 2 oraz przy Kompleksie Sportowym „Hajduki”
– zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową nr 32 – ul. Kaliny 61
– budowa miejsc parkingowych na starym osiedlu oraz przy ul. Jubileuszowej, Gagarina i Brzozowej
– renowacja zniszczonych elewacji budynków komunalnych i budynku SP nr 12 – ul. Skrajna
– renowacja ogrodu – Środowiskowy Dom Samopomocy Osobom z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego – ul. Karpacka

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.