Archiwa kategorii: Nasza działalność

Kultura i sport

Wspolny ChorzowElewacja budynku Teatru Rozrywki. Wspieramy Samorząd Województwa Śląskiego w działaniu na rzecz rozwoju Teatru Rozrywki. Bardzo pięknie odrestaurowana elewacja Teatru Rozrywki stanowi obecnie architektoniczną wizytówkę naszego miasta. Największą miejską inwestycją kulturalną jest Chorzowskie Centrum Kultury. Za pieniądze Unii Europejskiej i miasta remontujemy budynek dawnego Teatru Miejskiego przy ul. Sienkiewicza na potrzeby tego Centrum, które zainauguruje swą działalność 2007 roku. Aktualnie remontujemy Starochorzowski Dom Kultury, dofi nansowujemy organizację festynów i imprez, wspieramy poprzez dotacje Teatr Rozrywki. Dzieci i młodzież rozwijają umiejętności w czterech dobrze działających miejskich domach kultury. Z powodzeniem możemy uznać nasze miasto za miasto kultury.

Ruch Chorzow, Wspolny ChorzowModernizowany stadion Ruch Chorzów. Miasto wspiera dążenia powrotu drużyny Ruchu do ekstraklasy. Na bieżąco modernizowany jest Stadion (komplet krzesełek, monitoring bezpieczeństwa). Wybudowano dwa pełnowymiarowe boiska ze sztuczną trawą (przy ul. Filarowej i na Kresach) oraz kilkanaście boisk osiedlowych z elastyczną nawierzchnią. W Chorzowie istnieje rozbudowany system sportowego szkolenia młodzieży (w sumie w Chorzowie mecze rozgrywa prawie 40 drużyn piłki nożnej. Wszyscy mamy nadzieję, że efektem tych wspólnych wysiłków będzie przywrócenie świetności 14-tokrotnemu mistrzowi Polski jakim jest KS Ruch.

 

Edukacja

Szkoła w Chorzowie Stary, Wspolnie dla ChorzowaŚląska Wyższa Szkoła Informatyki, przy ul. Sportowej 21, W połowie lat dziewięćdziesiątych w Chorzowie nie było jeszcze żadnej wyższej uczelni. Obecnie w samym Chorzowie w 5 uczelniach wyższych kształci się prawie 9 tys. studentów. Z dumą obserwujemy jak Chorzów staje się znaczącym ośrodkiem edukacyjnym w skali wojewódzkiej.

Edukacja Chorzow, Wsplnie dla ChorzowaPracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 24 w Chorzowie Starym. Oświata w dalszym ciągu jest traktowana w Chorzowie priorytetowo. Przykładem mogą być nasze przedszkola i szkoły, nowe sale gimnastyczne i boiska z nawierzchnią elastyczną. W każdej szkole są pracownie komputerowe. O jakości nauczania w chorzowskich szkołach świadczą sukcesy uczniów. Nasi gimnazjaliści osiągnęli drugi rok z rzędu najlepsze w województwie śląskim wyniki egzaminów końcowych gimnazjalnych. Fundujemy stypendia dla najuboższych oraz najlepszych uczniów.

KWW WCH, Koalicja Wspolny ChorzowDzieci w stołówce szkolnej SP17 przy ul. Łagiewnickiej. W Chorzowie w znaczący sposób rozwinęliśmy nasz lokalny system pomocy społecznej. Osobom i rodzinom mającym różne problemy udzielana jest pomoc finansowa i rzeczowa. Najbardziej chronimy dzieci, gdyż to one są najczęściej ofiarami trudnych czasów. Finansujemy żywienie ponad 3 tys. dzieci. Rozwijamy też system świetlic środowiskowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.