Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa


Archive for the ‘Nasze Osiągnięcia’


Działania w ochronie zdrowia w latach 1990 – 2014 0

Posted on Sierpień 07, 2015 by admin

Od początku naszej działalności i obecności w Radzie Miasta, kolejnych Zarządach Miast i działaniach prezydenta WCH Marka Kopla szczególną uwagę przywiązywaliśmy do zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do usług medycznych i podwyższania standardów funkcjonowania przychodni i szpitali. Przeprowadziliśmy w Chorzowie wiele przedsięwzięć, które do dzisiaj służą mieszkańcom.

Read the rest of this entry →

Działania w dziedzinie sportu i rekreacji w latach 1990 – 2014 0

Posted on Sierpień 07, 2015 by admin

W czasie naszej wieloletniej odpowiedzialności za Chorzów zbudowaliśmy miasto nowoczesne i nadaliśmy impuls jego rozwoju na różnych płaszczyznach. Sport, aktywność fizyczna i rekreacja były i są nam w sposób szczególny bliskie.

Read the rest of this entry →

Działania dla seniorów w latach 1990 – 2014 0

Posted on Sierpień 07, 2015 by admin

W swoich działaniach uwzględnialiśmy sytuację demograficzną miasta, podkreślając i zwracając uwagę od wielu lat,  iż spory odsetek mieszkańców Chorzowa stanowią seniorzy. W najbliższych latach ta tendencja, podobnie jak w większości miast polskich i państw europejskich, będzie się pogłębiać. Do tej grupy podchodzimy ze szczególna troską. Dlatego tak ważnym dla nas było stworzenie podstaw dla wygodnego życia w Chorzowie dla ludzi starszych.
Zabezpieczenie leczenia i rehabilitacji, ale także udziału w życiu kulturalnym miasta, odpowiednia baza rekreacyjna, porządne skwery i parki, wyremontowane chodniki i drogi i oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to przykłady naszych działań dedykowanych seniorom. 

Read the rest of this entry →

Działania w opiece społecznej w latach 1990 – 2014 0

Posted on Sierpień 07, 2015 by admin

Model opieki społecznej od lat 90-tych ewoluował i się rozwijał w kierunku bardziej indywidualnego i bardziej profesjonalnego podejścia do osób wymagających tej opieki.
Obecnie pomocą społeczną  zajmuje się w Chorzowie kilkadziesiąt podmiotów. Ich działania koordynuje Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta. Główną instytucją jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Funkcjonują także domy pomocy społecznej dla osób starszych i przewlekle chorych oraz dla osób niepełnosprawnych.

Znaczącą część zadań przejęły organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje. W pomoc włączyły się również kościoły i grupy samopomocy.
Model współpracy instytucji miejskich z organizacjami społecznymi sprawdził się i jest skuteczny.

Read the rest of this entry →

Działania w kulturze i ochronie dziedzictwa w latach 1990 – 2014 0

Posted on Sierpień 07, 2015 by admin

1. Utworzenie Chorzowskiego  Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza w miejscu dawnego Teatru Miejskiego – adaptacja, gruntowna przebudowa i modernizacja obiektu i sprawne wykorzystanie na ten cel pieniędzy unijnych; stworzenie bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej dla chorzowian i gości, odwiedzających miasto oraz dla ruchu amatorskiego i szkolnego

Read the rest of this entry →↑ Top