Archiwa kategorii: Nasze Osiągnięcia

Działania w opiece społecznej w latach 1990 – 2014

Model opieki społecznej od lat 90-tych ewoluował i się rozwijał w kierunku bardziej indywidualnego i bardziej profesjonalnego podejścia do osób wymagających tej opieki.
Obecnie pomocą społeczną  zajmuje się w Chorzowie kilkadziesiąt podmiotów. Ich działania koordynuje Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta. Główną instytucją jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Funkcjonują także domy pomocy społecznej dla osób starszych i przewlekle chorych oraz dla osób niepełnosprawnych.

Znaczącą część zadań przejęły organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje. W pomoc włączyły się również kościoły i grupy samopomocy.
Model współpracy instytucji miejskich z organizacjami społecznymi sprawdził się i jest skuteczny.

Czytaj dalej

Działania w kulturze i ochronie dziedzictwa w latach 1990 – 2014

1. Utworzenie Chorzowskiego  Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza w miejscu dawnego Teatru Miejskiego – adaptacja, gruntowna przebudowa i modernizacja obiektu i sprawne wykorzystanie na ten cel pieniędzy unijnych; stworzenie bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej dla chorzowian i gości, odwiedzających miasto oraz dla ruchu amatorskiego i szkolnego

Czytaj dalej

Działania w dziedzinie gospodarki w latach 1990 – 2014

Życie gospodarcze, rozwój firm, powstawanie nowych przedsiębiorstw i spółek, nie jest oczywiście wprost zadaniem samorządów. Rozwój gospodarki rynkowej  uwarunkowany jest wieloma czynnikami, przede wszystkim sytuacją gospodarczą w skali makro,  popytem, rozwiązaniami ustawowymi, za które odpowiada państwo, decyzjami właścicieli firm i atrakcyjnością oferty.

Czytaj dalej