Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa


Archive for the ‘Radni Miasta Chorzów’


Hiltawska Halina 0

Posted on Czerwiec 11, 2012 by admin

Radna MIasta ChorzówHalina Hiltawska, lista KW Wspólny, Chorzów, 406 głosów – okręg IV

Absolwentka Akademii medycznej w Krakowie; studia podyplomowe Wyższej szkoły Biznesu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej i ogólnej. Lekarz Poradni Rodzinnej REMEDIUM. Mężatka, dwóch synów, wnuczek Piotr. Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Miasta dwóch kadencji. Wspólnie z Komisją zainicjowała realizację programów profilaktycznych dla Chorzowian. Pracując ponad 30 lat w dzielnicy Chorzów Batory poznała dokładnie problemy zdrowotne mieszkańców oraz ich trudne sprawy życiowe i środowiskowe. Zamierza nadal działać na rzecz podniesienia standardu szpitali miejskich, ich restrukturyzacji, tworzenia kompleksowej opieki geriatrycznej. Będzie również wspierać wszystkie inicjatywy podnoszące bezpieczeństwo mieszkańców, rozbudową bazy sportowej Chorzowa.

tel. 692 477 452

e-mail: halinahil@wp.pl

 

 

Dudek Marek 0

Posted on Czerwiec 11, 2012 by admin

Radany Miasta ChorzówMarek Dudek, lista KW Wspólny, Chorzów, 315 głosów – okręg II

Chorzowianin 64 lat. Bezpartyjny. Mgr inż. energetyk, absolwent Politechniki Śląskiej. Żonaty, dwoje dzieci. Radny II, III, IV i V kadencji Rady Miasta. Kierował Komisją Ochrony Środowiska i Komisją Rewizyjną, był też Zastępcą Przewodniczącego Rady Miasta. Członek Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .

Jest przedstawicielem gminy Chorzów w międzygminnym związku wodociągów i kanalizacji. Doprowadził do oddłużenia (33 mln zł) i przejęcia „chorzowskich wodociągów”. Przyczynił się do pozyskania kwoty ponad 22 mln EURO z funduszy unijnych, na dofinansowanie inwestycji przykrycia koryta RAWY i modernizacji systemu wodno – kanalizacyjnego. Doprowadził do poprawy bezpieczeństwa w rejonie osiedla Boczna, Gwarecka. Przyczynił się do termorenowacji budynków w rejonie ulic Beskidzkiej i Gwareckiej. Kierował realizacją przykrycia koryta RAWY. Będzie dbał o rozwój infrastruktury miejskiej, w tym rozwiązań korzystnych dla środowiska.

tel. 603 938 478

e-mail: krm@um.chorzow.pl

 

 

Salwiczek Marian 0

Posted on Czerwiec 11, 2012 by admin

Wiceprzewodniczący Rady Miasta ChorzówMarian Salwiczek, lista KW Wspólny, Chorzów, 377 głosów – okręg IV

mgr inż. mechanik-energetyk. Radny Miasta Chorzów II i III kadencji, a w latach 2002-2006 oraz 2006-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów ds. gospodarczych.

Członek m.in. NOT w Katowicach oraz rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Prywatnie: szczęśliwy małżonek, ojciec i dziadek. Zapalony działkowicz, preferujący zdrowy i sportowy tryb życia.

Przewodniczący Komitetu Wzniesienia Pomnika Pamięci ku Czci Ofiar Tragedii Wystawy Gołębi Pocztowych na terenie MTK. Był współinicjatorem budowy ronda na Niedźwiedzincu, zagospodarowania terenów poprzemysłowych Huty Batory, a także modernizacji Hotelu robotniczego na Placu Osiedlowym. To między innymi za jego sprawą dzielnica Batory przeżywa swoją „drugą młodość”.

 ↑ Top