Archiwa kategorii: Radni Miasta Chorzów

Dudek Marek

Radany Miasta ChorzówMarek Dudek, lista KW Wspólny, Chorzów, 315 głosów – okręg II

Chorzowianin 64 lat. Bezpartyjny. Mgr inż. energetyk, absolwent Politechniki Śląskiej. Żonaty, dwoje dzieci. Radny II, III, IV i V kadencji Rady Miasta. Kierował Komisją Ochrony Środowiska i Komisją Rewizyjną, był też Zastępcą Przewodniczącego Rady Miasta. Członek Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .

Jest przedstawicielem gminy Chorzów w międzygminnym związku wodociągów i kanalizacji. Doprowadził do oddłużenia (33 mln zł) i przejęcia „chorzowskich wodociągów”. Przyczynił się do pozyskania kwoty ponad 22 mln EURO z funduszy unijnych, na dofinansowanie inwestycji przykrycia koryta RAWY i modernizacji systemu wodno – kanalizacyjnego. Doprowadził do poprawy bezpieczeństwa w rejonie osiedla Boczna, Gwarecka. Przyczynił się do termorenowacji budynków w rejonie ulic Beskidzkiej i Gwareckiej. Kierował realizacją przykrycia koryta RAWY. Będzie dbał o rozwój infrastruktury miejskiej, w tym rozwiązań korzystnych dla środowiska.

tel. 603 938 478

e-mail: krm@um.chorzow.pl

 

 

Salwiczek Marian

Wiceprzewodniczący Rady Miasta ChorzówMarian Salwiczek, lista KW Wspólny, Chorzów, 377 głosów – okręg IV

mgr inż. mechanik-energetyk. Radny Miasta Chorzów II i III kadencji, a w latach 2002-2006 oraz 2006-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów ds. gospodarczych.

Członek m.in. NOT w Katowicach oraz rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Prywatnie: szczęśliwy małżonek, ojciec i dziadek. Zapalony działkowicz, preferujący zdrowy i sportowy tryb życia.

Przewodniczący Komitetu Wzniesienia Pomnika Pamięci ku Czci Ofiar Tragedii Wystawy Gołębi Pocztowych na terenie MTK. Był współinicjatorem budowy ronda na Niedźwiedzincu, zagospodarowania terenów poprzemysłowych Huty Batory, a także modernizacji Hotelu robotniczego na Placu Osiedlowym. To między innymi za jego sprawą dzielnica Batory przeżywa swoją „drugą młodość”.