Prezentacje kandydatów

Prezentacje Kandydatów z rekomendacji Wspólnie dla Chorzowa

Okręg 1

Mariola Roleder

Każdy ma prawo do szczęścia. Chorzów przyjaznym miejscem zamieszkania dla rodzin z dziećmi i spokojnej jesieni życia dla seniorów. Bardzo dobre szkoły, rozbudowana struktura sportowo – rekreacyjna, odpowiednia baza medyczna. 

Bezpieczeństwo jednym z priorytetów. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez stosowanie zasady zero tolerancji dla wandalizmu i przestępczości. 

Otwarcie domu kultury w Chorzowie II. Prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz integrowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa i współtworzenia wartości kultury. 

Propagowanie zdrowego stylu życia. Rozwijanie każdej aktywności ruchowej i intelektualnej, promocja zdrowego stylu życia, turystyki górskiej oraz różnych dyscyplin sportowych. 

Okręg 2

 • propagowanie rozwoju szkolnictwa wyższego w Chorzowie (Uniwersytet Śląski); 
 • rozwijanie budownictwa mieszkaniowego w dzielnicy drugiej;
 • regulacja skomunikowania ulic Szybowej z ulicą Morcinka;
 • utwardzenie szutrowej części ulicy Szybowej;
 • poprawa miejsc parkingowych w okolicach dawnej ciepłowni;
 • doprowadzenie do docieplenia pozostałych budynków przy ulicy Morcinka;
 • przeciwdziałaniem dalszej degradacji terenu przy ulicy W. Styczyńskiego (po dawnej wytwórni „METALPLAST”);
 • rewitalizacją starszych budynków przy ulicach Wandy i Styczyńskiego.

 • modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Styczyńskiego; 
 • dokończenie budowy parkingu przy ul. Lipińskiej;
 • rozbudowa monitoringu miejskiego w dzielnicy Chorzów II i Centrum.

Okręg 3

 • modernizacja skweru i placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Wita Stwosza i Ratuszowej; 
 • remontem budynków znajdujących się w zasobach miasta;
 • budowa parkingów w dzielnicy (Batory, Klimzowiec, Osiedle Ruch); remontami ulic i chodników;
 • rewitalizacja „Biadacza” (remont budynków, poprawa bezpieczeństwa drogowego);
 • budowa mini-boisk dla dzieci do gry w piłkę nożną;
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców;
 • pomocą mieszkańcom w sprawach bieżących.

 • przebudowa ul. Hajduckiej; 
 • budowa chodnika między przystankiem tramwajowym a Carrefour (AKS);
 • zagospodarowanie zaniedbanych boisk przy ulicy Mościckiego;
 • przebudowa starego boiska do koszykówki pomiędzy ulicami Szczecińską i Gałeczki wraz z zagospodarowaniem terenu skweru.

Okręg 4

 • dalszy rozwój programów profilaktycznych; 
 • praca nad podwyższeniem jakości leczenia w chorzowskim Zespole Szpitali Miejskich;
 • stworzenie kompleksowej opieki geriatrycznej;
 • wspieranie działań poprawiających jakość życia i bezpieczeństwa mieszkańców Chorzowa Batorego.

 • dalsza modernizacją infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy, a w szczególności na Starym Osiedlu; 
 • wsparcie w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego;
 • dalsza pracą nad poprawą bezpieczeństwa mieszkańców;
 • starania w zakresie likwidacji niskiej emisji;
 • starania odnośnie budowy ronda na wysokości Batorego w obrębie autostrady A4.