kandydat do Sejmiku Śląskiego

Wybory samorządowe 2018

Już 21-go października, każdy mieszkaniec Chorzowa, poprzez udział w wyborach, będzie mógł mieć wpływ na to, jak nasze miasto będzie wyglądało i funkcjonowało przez najbliższe 4 lata. Wraz z kandydatami Komitetu Wyborczego „KOALICJA OBYWATELSKA”, zrobimy wszystko, by Chorzów był miastem, w którym chce się mieszkać, wychowywać dzieci, pracować i odpoczywać. Chorzów jest ważny dla nas – jego mieszkańców. Zapraszam do udziału w nadchodzących wyborach samorządowych 2018.

Jesteśmy stowarzyszeniem chorzowian – dla chorzowian. Wielu naszych kandydatów związanych jest z Chorzowem od pokoleń. To tutaj wielu z nas się urodziło, wielu z nas pracuje, wszyscy kochamy to miasto i pragniemy jego rozwoju. Kandydaci Komitetu Wyborczego „KOALICJA OBYWATELSKA” chcą zmieniać określone rzeczy w swoim najbliższym otoczeniu, chcą brać udział w decydowaniu o kierunkach rozwoju miasta i konkretnych organizacji, chcą decydować o sposobie pozyskiwania i wydawania miejskich pieniędzy. Jest to kwintesencja samorządu.

Co proponujemy?

Uważamy, że dziś, kluczowe są dwie kwestie. Są nimi praca i rodzina. Praca, bo od tego czy ona jest i jaka ona jest, zależy poziom naszego życia. A jej brak jest przyczyną frustracji i wielu nieszczęść. Z kolei rodzina – bo to nasza codzienność i przyszłość. Stworzenie dobrych warunków dla funkcjonowania rodziny da szansę powrotu do modelu rodziny 2+2 i zatrzymanie spadku liczby chorzowian,  Rozsądek, uczciwość, profesjonalizm i oddanie swojego czasu i doświadczenia sprawom miasta i chorzowian.

 

Aby zrealizować cele chcemy doprowadzić do tego, by Chorzów był:
– miastem zapewniającym swoim mieszkańcom godziwe warunki życia, to jest dobre warunki zamieszkania, kształcenia i rozwoju, pracy, wypoczynku
– miastem bezpiecznym
– miastem z konkurencyjnymi w stosunku do innych miast, warunkami życia
– miastem, które poprzez swą atmosferę i tożsamość stanowi magnes dla odwiedzających nas gości

Program, który chcemy realizować przez następne cztery lata, przewiduje:
– PROGRAM KOALICJI OBYWATELSKIEJ;

 1. Budowa kąpieliska otwartego
 2. Kontynuacja modernizacji kluczowych dróg Chorzowa
 3. Budowa nowych mieszkań komunalnych i remonty kamienic
 4. Rozbudowa Zespołu Szpitali Miejskich
 5. Ścieżki rowerowe i wypożyczalnie rowerów w każdej dzielnicy
 6. Nowoczesny stadion dla Ruchu Chorzów – etap budowlany
 7. Ratowanie zabytków Chorzowa
 8. Program „Bezpieczny Chorzów
 9. Miejski Program Polityki Zdrowotnej
 10. Strategia na rzecz Seniorów
 11. „STOP SMOG” – dopłaty do ekologicznego ogrzewania
 12. Rozwój infrastruktury sportowej
 13. Program wsparcia organizacji pozarządowych
 14. Oficer pieszy
 15. System Zielonej Fali
 16. Bonifikaty do wykupu mieszkań komunalnych
 17. Ulgi finansowe przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność
 18. Program „Pies w Mieście”
 19. „Zielona Szkoła” dla dzieci za 1 zł
 20. Program dla Młodych

Drodzy chorzowianie, 21 października skorzystajcie ze swojego prawa do głosowania i wybierzcie nowe rozsądne władze Chorzowa.

Z wyrazami szacunku
MAREK KOPEL
Kandydat do Sejmiku Śląskiego z listy KOALICJI OBYWATELSKIEJ

Prezes Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa

materiał sfinansowany przez KWW Platforma .Nowoczesna Koalicja Wyborcza