Wybory samorządowe 2024

Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzowa wraz z kandydatkami i kandydatami do Rady Miasta z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej rozpoczął kampanię wyborczą.

Chorzowska Koalicja Wyborcza zorganizowała dziś w mieście inaugurację samorządowej kampanii wyborczej, główna cześć wydarzenia odbyła się
w Chorzowskim Centrum Kultury, sala pękała w szwach, obecnych było ponad 300 mieszkańców.

Na uroczystość przybyli także zaproszeni goście specjalni, byli to Marek Wójcikwojewoda śląski, Jerzy Buzek poseł Parlamentu Europejskiego, posłowie: MonikaRosa, Wojciecha Saługa oraz Wojciech Król, a także Łukasz Czopik, wicemarszałek województwa śląskiego i Marek Kopel radnego sejmiku województwa śląskiego.  

Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć film, dotyczący Chorzowa, w którym głos zabrali mieszkańcy miasta, można też było prześledzić miejskie inwestycje, które prezentowane były pomiędzy wypowiedziami.

Obecny Prezydent Miasta Chorzowa, a jednocześnie kandydat na prezydenta, Andrzej Kotala, przedstawił szczegółowo program wyborczy dla Miasta Chorzowa. Zawiera się on w 10 punktach, które pokazują filozofię budowania programu, czyli zrównoważany rozwój Chorzowa, są to:

  1. Zielony Chorzów – nowe parki i zieleńce; likwidacja kopciuchów
  2. Budowa stadionu Ruchu Chorzów – etap 1
  3. Budowa nowych Dziecięcych Poradni Przyszpitalnych przy ul. Truchana
  4. Inwestycje w mieszkania komunalne
  5. Rozwój strefy gospodarczej na terenach poprzemysłowych po Hucie Kościuszko
  6. Przebudowa węzła drogowego Katowicka – Metalowców z połączeniem z ulicą Siemianowicką
  7. Aktywizacja seniorów – nowe programy dla seniorów
  8. Aktywizacja ulicy Wolności wraz z jej przebudową
  9. Nowoczesna edukacja – dalsze inwestycje w szkoły i przedszkola
  10. Wprowadzenie Chorzowskiej Karty Mieszkańca – program zniżek i ulg dla chorzowian.

Poza głównymi punktami programu dla każdego z czterech okręgów wyborczych przygotowano także odrębne, szczegółowe spisy planowanych inwestycji.

„Od lat rozwijamy Chorzów we wszystkich obszarach, które składają się na funkcjonowanie naszego Miasta. Pilnuję także tego, aby równomiernie rozkładać inwestycje, tak aby każda dzielnica miała możliwość rozwoju” – mówi prezydent Andrzej Kotala. „Plan działań na kolejną kadencję przygotowałem po intensywnych konsultacjach i rozmowach z różnymi grupami społecznymi, ponieważ to mieszkańcy tworzą Chorzów i chcę, aby mieli realny wpływ na to co dzieje się w mieście” – dodaje Andrzej Kotala.

Inauguracja kampanii samorządowej Koalicji Obywatelskiej w Chorzowie odbyła się w iście amerykańskim stylu, z dużą energią. Jest to zapowiedź krótkiej i intensywnej kampanii samorządowej.

Z wyrazami szacunku
MAREK KOPEL
Kandydat do Sejmiku Śląskiego z listy KOALICJI OBYWATELSKIEJ

Prezes Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa

materiał sfinansowany przez KWW Platforma .Nowoczesna Koalicja Wyborcza