Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa


Archive for the ‘Aktualności’


Promocja w prokuraturze 0

Posted on Wrzesień 01, 2014 by admin

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (28 sierpnia) Mariola Roleder, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, poinformowała o kontroli przeprowadzonej w referacie promocji chorzowskiego Urzędu Miasta.

Read the rest of this entry →

Nowy Rynek w Chorzowie 0

Posted on Lipiec 29, 2014 by admin

Cieszy nas fakt, że Pan Prezydent z uwagi na ciągłe monity Radnych Klubu Wspólnego Chorzowa wreszcie ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku, wykonując tym samym uchwałę Rady Miasta.

Sąd Konkursowy zapoznał się z 68 wnioskami. 6 najlepszych zespołów wyłoniono 24 lipca ? Do konkursu komisja zakwalifikowała grupy, które w swoich portfoliach przedstawiły najciekawsze własne projekty i wizje urządzenia przestrzeni publicznej. Rozstrzygnięcie ma nastąpić do 14 października 2014 r.

 …..Przypominamy, że już w 2012 roku Architekt Miasta i Prezydent zaproponowali kwotę 50 tys. zł na przeprowadzenie takiego konkursu w 2012 roku,  niestety Prezydent konkursu nie ogłosił. W projekcie budżetu na rok 2013 powtórnie Architekt i Prezydent zaproponowali kwotę 50 tys. zł na przeprowadzenie konkursu, a Rada Miasta dając wiarę tej propozycji uchwaliła proponowaną kwotę w budżecie. Niestety powtórnie konkurs nie został ogłoszony. W projekcie budżetu na rok bieżący Architekt i Prezydent zaproponowali dwukrotnie większą kwotę na przeprowadzenie konkursu t/j 100 tys. zł i rada miasta po raz kolejny uchwaliła środki na koszty konkursu wg. propozycji Prezydenta. Dziś Prezydent proponuje zwiększyć środki o 500 tys. zł (…). – monitowaliśmy już ten fakt w Marcu, 2014 (link), oraz w Październiku 2013 r. (link)

www.chorzow.eu to strona urzędowa czy prywatna ? 0

Posted on Lipiec 01, 2014 by admin

Chorzow.eu traci obiektywizm

Czy oficjalna internetowa strona miasta może być tubą propagandową prezydenta? W Chorzowie najwidoczniej może. Przykładem niech będzie „artykuł” – Radni blokują rabaty dla mieszkańców, w którym informuje się, o tym, że radni Wspólnego Chorzowa odrzucili propozycję władz Miasta o udzieleniu chorzowianom kilkudziesięcioprocentowego rabatu. Sprawa dotyczy nieprzyjęcia uchwały w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2014 – 2018.

chorzoweuW projekcie tej uchwały nakreślono m.in. możliwość wykupu mieszkań z 30 procentową bonifikatą. W „artykule” umieszczonym na urzędowej stronie www.chorzow.eu wypowiada się tylko prezydent, który jest zaskoczony „decyzją opozycyjnych radnych”. „Opozycyjnych radnych” do głosu już nie dopuszczono. Mieszkańcy nie dowiedzieli się zatem, że przez kilkanaście lat mieszkania komunalne można było wykupić z 80, a nie 30 procentową, bonifikatą. Nie mogli też przeczytać o tym, że prezydent przeznaczył do takiej sprzedaży 14 mieszkań. Informuje się za to, w propagandowym stylu, że ze środków pochodzących ze sprzedaży tych mieszkań prezydent chce wybudować nowe budynki komunalne. Ciekawe, w jaki sposób dokonano takich wyliczeń i ile tych budynków komunalnych ma powstać?

Program ten nie był w żadnym stopniu konsultowany z radnymi. Co więcej, zadaliśmy prezydentowi szczegółowe pytania dotyczące m.in. sprzedaży mieszkań. Na żadne nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Zarzuca się nam również to, że „lokatorzy kilkudziesięciu bloków w Chorzowie, wciąż będą musieli uiszczać opłaty za korzystanie z windy”. Przemilczano, za to, że o sprawie opłat za korzystanie z wind w budynkach komunalnych przypomniano sobie dzięki reakcji naszego radnego Tomasza Krawczyka. To on poruszył ten problem. Radny wielokrotnie zwracał się do PGM z prośbą o podanie kosztów za użytkowanie wind. Niestety, takiego kosztorysu nam nie przedstawiono. Pracownicy PGM nie potrafili bowiem wyliczyć takich opłat.

Pomysłu w sprawie  ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2014 – 2018 nie odrzuciliśmy. Zależy nam tylko na merytorycznej dyskusji i wprowadzeniu do niego koniecznych poprawek.

Oburza nas natomiast fakt i uznajemy za karygodne to, że oficjalna storna internetowa miasta Chorzów nie jest źródłem rzetelnej informacji. Wykorzystuje ją się do ataków na naszych radnych, manipuluje faktami i dyskredytuje nasze działania. Okazuje się, że prezydent Andrzej Kotala znalazł, obok czasopisma „Twój Chorzów”, nowe narzędzie do swoich propagandowych działań. Jako radni Wspólnego Chorzowa nie uchylamy się od merytorycznej dyskusji, prezydentowi, jak widać, jest ona jednak nie po drodze.

Kotala bez absolutorium 0

Posted on Czerwiec 30, 2014 by admin

Chorzowscy radni – podobnie jak w roku ubiegłym – nie zdecydowali się na udzielenie absolutorium Prezydentowi miasta. Decyzja podjęta podczas czerwcowej sesji rady miasta, była podyktowana m.in. wysokim zadłużeniem miasta (ponad 86 mln zł) oraz nierozważnym dysponowaniem środkami publicznymi.

Podczas 46. sesji rady miasta, radni posądzali prezydenta o wydawanie zbyt dużych kwot pieniężnych na promocję miasta. Ich zdaniem środki niejednokrotnie były wydawane nieroztropnie i bez uzyskania wcześniejszej akceptacji ze strony rady miasta.  – Najpierw podpisuje się deklaracje a potem prosi radnych o zatwierdzenia, jak było podczas Gali Niegrzeczni.(…). Wydaje mi się, że nie wszystkie wydatki było do końca przemyślane – zaznaczał Jacek Nowak, przewodniczący klubu PiS.

kasaRadny poruszył również kwestię licznych nieprawidłowości, które wyszły na światło dzienne w ostatnich tygodniach. – W chwili obecnej komisja rewizyjna prowadzi kontrolę związaną z promocją i działalnością PGM. Okazuje się, że wiele zleceń odbywa się w procedurze bezprzetargowej – dodał Jacek Nowak podczas 46. sesji rady miasta.

Swoje stanowisko przedstawił również Adam Trzebinczyk. Przewodniczący klubu radnych Wspólny Chorzów wyraził brak zadowolenia z faktu, iż w dalszym ciągu nie został przeprowadzony konkurs na projekt modernizacji Rynku. Wspomniał również o zmarnowanych pieniądzach na przeprowadzenie konkursu dotyczącego przebudowy stadionu Ruchu Chorzów oraz przeznaczeniu 180 tys. zł na organizację „Gali Niegrzeczni”.

O powodach braku poparcia radnych dla polityki finansowej Andrzeja Kotali, wypowiedział się również wiceprzewodniczący rady miasta. – To nie jest prawdą, co powtarza prezydent, że musimy zadłużać miasto, by realizować unijne projekty. (…). Nasz udział w wielu projektach jest niższy od nadwyżki operacyjnej, którą mamy. Unijne projekty dofinansowane w 85 procentach mają oczywiście pierwszeństwo mówi Marek Kopel.

5367537b56e32_g1Do podjęcia uchwały w sprawie przyznania absolutorium prezydentowi musiała zostać osiągnięta bezwzględna większość głosów. Tego warunku nie udało się spełnić. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 8 było za, przeciw 5, a 10 wstrzymało się od głosu.

Oświadczenie klubu radnych Wspólnego Chorzowa 0

Posted on Maj 15, 2014 by admin

W związku z informacją o przyznaniu licencji na grę w Ekstraklasie dla Ruchu Chorzów chcieliśmy złożyć serdeczne gratulacje dla Zarządu Ruchu Chorzów SA za dobre zarządzanie klubem oraz za wkład pracy włożony w to, by klub, który jest wizytówką miasta mógł nadal występować w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Jednocześnie jesteśmy zdziwieni oświadczeniem Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali, który stwierdza, że „problemów z otrzymaniem licencji można było uniknąć”. Chcemy zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy od lat chorzowski klub otrzymał licencję bez żadnych problemów, już w pierwszym podejściu.

W związku z oświadczeniem Prezydenta Andrzeja Kotali w tej kwestii, informujemy, że to klub radnych Wspólnego Chorzowa w poprawkach do budżetu na rok 2014 r. zaproponował i przegłosował przekazanie Ruchowi Chorzów kwoty 4 milionów zł. Takiej pomocy ze strony miasta jeszcze nigdy klub Ruch Chorzów nie otrzymał. Kwota ta miała pozwolić Ruchowi spłacić zobowiązania, dzięki czemu otrzymałby on licencję na grę w rozgrywkach Ekstraklasy i rozgrywkach europejskich.

Jak czytamy w punkcie 4. oświadczenia Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej licencji na grę w rozgrywkach UEFA odmówiono Ruchowi Chorzów „ze względu na naruszenie wymogu F-05, to znaczy nie wykazanie w złożonej prognozie finansowej zdolności do kontynuacji działalności do końca sezonu”. Naszym zdaniem przyczynił się do tego Prezydent Chorzowa, który do dnia rozstrzygania przez PZPN kwestii licencji nie wykonał uchwały Rady Miasta umożliwiającej przekazanie Ruchowi kwoty 4 milionów zł w ramach wynagrodzenia za promocję miasta.

Przypominamy również, że klub radnych Wspólnego Chorzowa nie zgodził się na przebudowę stadionu Ruchu, bo otrzymał jasną deklarację ze strony prezesa Ruchu Chorzów SA o tym, że klub docelowo planuje grać na Stadionie Śląskim. Z tego powodu modernizacja stadionu przy ul. Cichej byłaby bezcelowa.

Zgodnie z punktem 6. oświadczenia Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczącego „nałożenia nadzoru infrastrukturalnego na klub związanego z oświetleniem stadionu lub technicznych wymogów związanych z realizacją transmisji TV” nadmieniamy, że rozpoczęcie prac budowlanych nie miałoby żadnego związku z otrzymaniem licencji na ten rok. Przypominamy również, że nadzór ten wynika z wymagań oficjalnego nadawcy. Do tej pory wszystkie transmisje meczów w technologii HD z obiektu przy ul. Cichej 6 odbywały się bez żadnych przeszkód.

Gdyby modernizacja stadionu Ruchu Chorzów miała miejsce, nie zmieniłoby to obecnego stanu obiektu oraz oświetlenia zainstalowanego na masztach przy ul. Cichej. Wręcz przeciwnie. Projekt przebudowy stadionu zakładał demontaż obecnego oświetlenia. To spowodowałoby, że w przyszłym sezonie na stadionie przy ul. Cichej 6 nie byłoby w ogóle odpowiedniego sztucznego światła. Ewentualnie należałoby zamontować tymczasowe maszty, które podniosłyby koszt modernizacji obiektu.

Tymczasem całkowicie zgadzamy się ze słowami prezydenta, który stwierdza, że „Ruch Chorzów potrzebuje stadionu nowoczesnego, który będzie spełniał stawiane przez Ekstraklasę wymogi”. Takim obiektem będzie Stadion Śląski. Za modernizację tego obiektu odpowiada marszałek województwa, który reprezentuje to samo ugrupowanie polityczne, co Prezydent Chorzowa.↑ Top