Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa


Archive for the ‘Nasza działalność’


Film promocyjny 0

Posted on Październik 29, 2014 by admin

Inwestycje 0

Posted on Sierpień 09, 2012 by admin

Stowarzyszenie Wspolnie dla ChorzowaBudowa największego na południu kraju Centrum Logistyczno-Produkcyjnego „ProLogis” W centrum logistycznym, budowanym przy autostradzie na dawnych terenach Huty Batory, docelowo pracę znajdzie ok. 1000 osób. Niezmiennym zainteresowaniem inwestorów cieszą się też tereny przy Drogowej Trasie Średnicowej, gdzie ulokowało się ostatnio kilka nowych fi rm (Volvo, Ford, Toyota, Castorama oraz Black Red and White). Na terenach poprzemysłowych po kopalni i Zakładach Azotowych powstały nowe przedsiębiorstwa (jak np. BASTRA), tworząc kilkaset miejsc pracy. Miasto stawia na rozwój sektora usług i handlu, małej i średniej przedsiębiorczości – w ten sposób stopniowo likwidujemy bezrobocie w naszym mieście.

Chorzow, Koalicja Wspolny ChorzowNowe rondo na Niedźwiedzińcu w Batorym, które zostało wybudowane przy udziale funduszy unijnych. W ostatnich latach wyremontowane zostały ul. Ks. Czempiela i ul. Stefana Batorego. Trwa modernizacja ul. Gałeczki. Remontowana jest ul. Lipińska i ul. Graniczna, budowany jest także nowy odcinek ul. Pokoju. Dzięki dotacjom Unii Europejskiej gruntownie przebudowywane są skrzyżowania ul. Katowickiej z Nową i ulicy 3 Maja z Żołnierzy Września.

Wspolny ChorzowNowoczesny kocioł ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 34 w Chorzowie Batorym. Emisja zanieczyszczeń w stosunku do lat 90-tych spadła o ponad 90%, zlikwidowano większość uciążliwych technologii i zanieczyszczających źródeł ciepła. Z wielką radością informujemy, że rozpoczęła się największa powojenna inwestycja Chorzowa, która ma doprowadzić do wyeliminowania szkodliwego oddziaływania ścieku RAWA i poprawienia stanu kanalizacji w mieście.

Amelung, Chorzow, Wspolny ChorzowRekultywacja stawów poprzemysłowych Amelung przy ul. Żołnierzy Września. Chorzów coraz lepiej wykorzystuje środki unijne, czego przykładem jest rekultywacja stawów Amelung, która zakończona zostanie w tym roku. W 2007 r. na terenach wokół stawów urządzone zostaną ścieżki rowerowe, plac zabaw i skwery. Wzrosła atrakcyjność tego terenu, stąd też wybudowane zostało tam osiedle domów jedno i wielorodzinnych.

Przykład jednej z odnowionych kamienic, ul. Kopernika 4. Radykalnie udało się w tej kadencji poprawić stan techniczny wielu kamienic, między innymi w latach 2002-2006 wyremontowano 380 klatek schodowych, wymieniono 17300 okien, wyremontowano 220 dachy, odnowiono 45 elewacji kamienic i ocieplono ściany zewnętrzne w 20 kamienicach, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i gazową w 500 budynkach. W Chorzowie powstają również nowe osiedla jak np. przy ul. K. Miarki i Amelung.

Zdrowie i pomoc społeczna 0

Posted on Sierpień 09, 2012 by admin


Współnie dla Chorzow, Chorzów, Kopel, Nasz Dom

Widok nowoczesnego budynku Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii (Szpital Dziecięcy) przy ul. Truchana. Organizacja Chorzowskiej Służby zdrowia jest przez wielu fachowców dawana za przykład skuteczności i racjonalności zarządzania. Efekty ostatnich lat to spektakularny rozwój utworzonego Zespołu Szpitali Miejskich oraz rzucająca się w oczy, swą nowoczesnością, rozbudowa Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii.

Wspolny Chorzow, Nasz Dom, Chorzow

Nowoutworzony Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym w Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich. Nasze szpitale są bardzo dobrze zarządzane, czego efektem jest coraz lepsze ich wyposażenie (tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny, kardiomonitory, nowoczesne laboratoria) oraz coraz lepszy standard leczenia. Chorzowianie z pewnością czują, że mają zapewnione bezpieczeństwo zdrowotne.

Chorzów, Wspolny Chorzow

Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych i samotnych przy ul. Dąbrowskiego 104 (przy Parafi i św. Ducha). Żyjemy coraz dłużej i powiększa się odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym. Stąd też rozszerzamy zakres świadczeń i standardy usług w placówkach pomocy i klubach seniora. Nową inicjatywą wynikającą z analizy potrzeb ludzi starszych jest utworzony w tym roku Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chorzowie.

Kultura i sport 0

Posted on Sierpień 08, 2012 by admin

Wspolny ChorzowElewacja budynku Teatru Rozrywki. Wspieramy Samorząd Województwa Śląskiego w działaniu na rzecz rozwoju Teatru Rozrywki. Bardzo pięknie odrestaurowana elewacja Teatru Rozrywki stanowi obecnie architektoniczną wizytówkę naszego miasta. Największą miejską inwestycją kulturalną jest Chorzowskie Centrum Kultury. Za pieniądze Unii Europejskiej i miasta remontujemy budynek dawnego Teatru Miejskiego przy ul. Sienkiewicza na potrzeby tego Centrum, które zainauguruje swą działalność 2007 roku. Aktualnie remontujemy Starochorzowski Dom Kultury, dofi nansowujemy organizację festynów i imprez, wspieramy poprzez dotacje Teatr Rozrywki. Dzieci i młodzież rozwijają umiejętności w czterech dobrze działających miejskich domach kultury. Z powodzeniem możemy uznać nasze miasto za miasto kultury.

Ruch Chorzow, Wspolny ChorzowModernizowany stadion Ruch Chorzów. Miasto wspiera dążenia powrotu drużyny Ruchu do ekstraklasy. Na bieżąco modernizowany jest Stadion (komplet krzesełek, monitoring bezpieczeństwa). Wybudowano dwa pełnowymiarowe boiska ze sztuczną trawą (przy ul. Filarowej i na Kresach) oraz kilkanaście boisk osiedlowych z elastyczną nawierzchnią. W Chorzowie istnieje rozbudowany system sportowego szkolenia młodzieży (w sumie w Chorzowie mecze rozgrywa prawie 40 drużyn piłki nożnej. Wszyscy mamy nadzieję, że efektem tych wspólnych wysiłków będzie przywrócenie świetności 14-tokrotnemu mistrzowi Polski jakim jest KS Ruch.

 

Edukacja 0

Posted on Lipiec 07, 2012 by admin

Szkoła w Chorzowie Stary, Wspolnie dla ChorzowaŚląska Wyższa Szkoła Informatyki, przy ul. Sportowej 21, W połowie lat dziewięćdziesiątych w Chorzowie nie było jeszcze żadnej wyższej uczelni. Obecnie w samym Chorzowie w 5 uczelniach wyższych kształci się prawie 9 tys. studentów. Z dumą obserwujemy jak Chorzów staje się znaczącym ośrodkiem edukacyjnym w skali wojewódzkiej.

Edukacja Chorzow, Wsplnie dla ChorzowaPracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 24 w Chorzowie Starym. Oświata w dalszym ciągu jest traktowana w Chorzowie priorytetowo. Przykładem mogą być nasze przedszkola i szkoły, nowe sale gimnastyczne i boiska z nawierzchnią elastyczną. W każdej szkole są pracownie komputerowe. O jakości nauczania w chorzowskich szkołach świadczą sukcesy uczniów. Nasi gimnazjaliści osiągnęli drugi rok z rzędu najlepsze w województwie śląskim wyniki egzaminów końcowych gimnazjalnych. Fundujemy stypendia dla najuboższych oraz najlepszych uczniów.

KWW WCH, Koalicja Wspolny ChorzowDzieci w stołówce szkolnej SP17 przy ul. Łagiewnickiej. W Chorzowie w znaczący sposób rozwinęliśmy nasz lokalny system pomocy społecznej. Osobom i rodzinom mającym różne problemy udzielana jest pomoc finansowa i rzeczowa. Najbardziej chronimy dzieci, gdyż to one są najczęściej ofiarami trudnych czasów. Finansujemy żywienie ponad 3 tys. dzieci. Rozwijamy też system świetlic środowiskowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.↑ Top