Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa


Działania w opiece społecznej w latach 1990 – 2014 0

Posted on Sierpień 07, 2015 by admin

Model opieki społecznej od lat 90-tych ewoluował i się rozwijał w kierunku bardziej indywidualnego i bardziej profesjonalnego podejścia do osób wymagających tej opieki.
Obecnie pomocą społeczną  zajmuje się w Chorzowie kilkadziesiąt podmiotów. Ich działania koordynuje Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta. Główną instytucją jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Funkcjonują także domy pomocy społecznej dla osób starszych i przewlekle chorych oraz dla osób niepełnosprawnych.

Znaczącą część zadań przejęły organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje. W pomoc włączyły się również kościoły i grupy samopomocy.
Model współpracy instytucji miejskich z organizacjami społecznymi sprawdził się i jest skuteczny.

Read the rest of this entry →

Działania w kulturze i ochronie dziedzictwa w latach 1990 – 2014 0

Posted on Sierpień 07, 2015 by admin

1. Utworzenie Chorzowskiego  Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza w miejscu dawnego Teatru Miejskiego – adaptacja, gruntowna przebudowa i modernizacja obiektu i sprawne wykorzystanie na ten cel pieniędzy unijnych; stworzenie bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej dla chorzowian i gości, odwiedzających miasto oraz dla ruchu amatorskiego i szkolnego

Read the rest of this entry →

Działania w dziedzinie gospodarki w latach 1990 – 2014 0

Posted on Sierpień 07, 2015 by admin

Życie gospodarcze, rozwój firm, powstawanie nowych przedsiębiorstw i spółek, nie jest oczywiście wprost zadaniem samorządów. Rozwój gospodarki rynkowej  uwarunkowany jest wieloma czynnikami, przede wszystkim sytuacją gospodarczą w skali makro,  popytem, rozwiązaniami ustawowymi, za które odpowiada państwo, decyzjami właścicieli firm i atrakcyjnością oferty.

Read the rest of this entry →

Działania w ochronie środowiska w latach 1990 – 2014 0

Posted on Sierpień 07, 2015 by admin

Kiedy na początku lat 90-tych przejmowaliśmy rządy w Chorzowie pojęcie  działań proekologicznych praktycznie nie istniało, funkcjonowało raczej jako konieczna kiedyś do realizacji „melodia przyszłości”. Wtedy śląskie miasta borykały się z dużymi zanieczyszczeniami.

Read the rest of this entry →

Działania szkolnictwie w latach 1990 – 2014 0

Posted on Sierpień 07, 2015 by admin

W dziedzinie edukacji dzięki naszym wieloletnim działaniom Chorzów osiągnął skok cywilizacyjny. Przedszkola i szkoły zostały gruntownie wyremontowane, odnowione, są świetnie wyposażone, w większości mają zmodernizowane lub nowe sale gimnastyczne, niektóre także baseny. Poziom edukacji na wszystkich szczeblach jest wysoki, a do chorzowskich szkół chętnie zapisują się młodzi mieszkańcy miast ościennych. 

Read the rest of this entry →↑ Top