Marek Kopel

kopel_top

Oddaję się do Państwa dyspozycji, jako kandydat na Prezydenta Miasta.

Chorzów jest ważny dla nas – jego mieszkańców. Jeśli zdecydujecie Państwo o powierzeniu mi funkcji Prezydenta Chorzowa, to deklaruję, że przystąpię do pracy z zapałem i wykorzystam zdobyte doświadczenie, dla rozsądnej i pełnej oddania pracy na rzecz mieszkańców i rozwoju miasta.

 

Szanowni Państwo,

Już 16-go listopada, każdy mieszkaniec Chorzowa, poprzez udział w wyborach, będzie mógł mieć wpływ na to, jak nasze miasto będzie wyglądało i funkcjonowało przez najbliższe 4 lata. Wraz z kandydatami Komitetu Wyborczego „Wspólnie dla Chorzowa”, zrobimy wszystko, by Chorzów był miastem, w którym chce się mieszkać, wychowywać dzieci, pracować i odpoczywać.

Jesteśmy stowarzyszeniem chorzowian – dla chorzowian. Wielu naszych kandydatów związanych jest z Chorzowem od pokoleń. To tutaj wielu z nas się urodziło, wielu z nas pracuje, wszyscy kochamy to miasto i pragniemy jego rozwoju. Kandydaci Komitetu Wyborczego „Wspólnie dla Chorzowa” chcą zmieniać określone rzeczy w swoim najbliższym otoczeniu, nie godzą się też z dzisiejszym sposobem sprawowania władzy, chcą brać udział w decydowaniu o kierunkach rozwoju miasta i konkretnych organizacji, chcą decydować o sposobie pozyskiwania i wydawania miejskich pieniędzy. Jest to kwintesencja samorządu.

Co proponujemy?
Po pierwsze: rozsądek, uczciwość, profesjonalizm i oddanie swojego czasu i doświadczenia sprawom miasta i chorzowian.
Po drugie: prosty program na następne 4 lata.

Uważamy, że dziś, kluczowe są dwie kwestie. Są nimi praca i rodzina. Praca, bo od tego czy ona jest i jaka ona jest, zależy poziom naszego życia. A jej brak jest przyczyną frustracji i wielu nieszczęść.

Z kolei rodzina – bo to nasza codzienność i przyszłość. Stworzenie dobrych warunków dla funkcjonowania rodziny da szansę powrotu do modelu rodziny 2+2 i zatrzymanie spadku liczby chorzowian.

Aby te dwa cele zrealizować chcemy doprowadzić do tego, by Chorzów był:
– miastem zapewniającym swoim mieszkańcom godziwe warunki życia, to jest dobre warunki zamieszkania, kształcenia i rozwoju, pracy, wypoczynku
– miastem bezpiecznym
– miastem z konkurencyjnymi w stosunku do innych miast, warunkami życia
– miastem, które poprzez swą atmosferę i tożsamość stanowi magnes dla odwiedzających nas gości

Program, który chcemy realizować przez następne cztery lata, przewiduje:
– racjonalne gospodarowanie budżetem miasta i pozyskiwanie środków z UE i innych funduszy zewnętrznych,
– utrzymanie na wysokim poziomie oświaty, służby zdrowiai bezpieczeństwa publicznego
– przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ochronę istniejącychi tworzenie nowych miejsc pracy
– poprawę standardu mieszkań i wspieranie budownictwa mieszkaniowego
– wspieranie ludzi starszych i schorowanych
– utrzymanie w dobrym stanie dróg, terenów rekreacyjnychi środowiska naturalnego
– tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu amatorskiego i wyczynowego
– zapewnienie pomocy społecznej, osobom w trudnej sytuacji życiowej

Drodzy chorzowianie, 16 listopada skorzystajcie ze swojego prawa do głosowania i wybierzcie nowe rozsądne władze Chorzowa.

Z wyrazami szacunku
MAREK KOPEL
Kandydat na Prezydenta Miasta
Komitet Wyborczy Wspólnie Dla Chorzowa

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.