Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa


Marek Kopel

Posted on Listopad 08, 2014 by admin

kopel_top

Oddaję się do Państwa dyspozycji, jako kandydat na Prezydenta Miasta. Decyzję o kandydowaniu na ten ważny urząd podjąłem, gdyż nie godzę się ze sposobem sprawowania władzy przez obecnego Prezydenta.

Uważam, że Chorzów nie zasłużył sobie na rolę przechowalni członków partii politycznej, ich rodzin i znajomych. Naszego miasta nie można traktować jako łupu politycznego. Chorzów jest zbyt ważny dla nas – jego mieszkańców.

Jeśli zdecydujecie Państwo o powierzeniu mi funkcji Prezydenta Chorzowa, to deklaruję, że przystąpię do pracy z zapałem i wykorzystam zdobyte doświadczenie, dla rozsądnej i pełnej oddania pracy na rzecz mieszkańców i rozwoju miasta.

 

Szanowni Państwo,

Już 16-go listopada, każdy mieszkaniec Chorzowa, poprzez udział w wyborach, będzie mógł mieć wpływ na to, jak nasze miasto będzie wyglądało i funkcjonowało przez najbliższe 4 lata.
Wraz z kandydatami Komitetu Wyborczego „Wspólnie dla Chorzowa”, zrobimy wszystko, by Chorzów był miastem, w którym chce się mieszkać, wychowywać dzieci, pracować i odpoczywać.

My nie chcemy zdobyć władzy dla samej władzy – co jest domeną i istotą działania partii politycznych. Tym się od nich różnimy i ta różnica jest naszą siłą. Jesteśmy stowarzyszeniem chorzowian – dla chorzowian. Wielu naszych kandydatów związanych jest z Chorzowem od pokoleń. To tutaj wielu z nas się urodziło, wielu z nas pracuje, wszyscy kochamy to miasto i pragniemy jego rozwoju. Kandydaci Komitetu Wyborczego „Wspólnie dla Chorzowa” chcą zmieniać określone rzeczy w swoim najbliższym otoczeniu, nie godzą się też z dzisiejszym sposobem sprawowania władzy, chcą brać udział w decydowaniu o kierunkach rozwoju miasta i konkretnych organizacji, chcą decydować o sposobie pozyskiwania i wydawania miejskich pieniędzy. Jest to kwintesencja samorządu. Nasze hasła wyborcze to: MNIEJ POLITYKI I ROZSĄDEK ZAMIAST POLITYKI.

Nie chcemy władzy, która przenosi do naszego miasta najgorsze i powszechnie znane przywary partii politycznych, takie jak: prywata, nepotyzm, populizm, kłamstwo i życie na kredyt.

Nie godzimy się by Chorzów był łupem partii politycznej, by mówiono „zdobyliśmy Chorzów” lub „nie oddamy Chorzowa”. Chorzów zasługuje na znacznie więcej. Dlatego postarajmy się wygrać i przywrócić miastu normalność.

Jeśli ktoś zapyta jaka prywata – odpowiem,  taka jak kupno mebli w firmie swojej córki, kupno łódki dla zaspokojenia własnego hobby, wyjazd do Chin pod pretekstem promocji.

Jeśli ktoś zapyta jaki nepotyzm – odpowiem, taki jak zatrudnienie szwagra na stanowisku prezesa specjalnie utworzonej spółki, a po jej szybkiej plajcie zatrudnienie go na stanowisku prezesa kolejnej miejskiej spółki, zatrudnianie znajomych działaczy Platformy Obywatelskiej z miast ościennych.

Jeśli ktoś zapyta jaki populizm – odpowiem, taki jak przekonywanie wyborców o konieczności budowania przez miasto stadionu, choć nieopodal za pieniądze publiczne powstaje Stadion Śląski, na którym chce rozgrywać mecze klub. To tworzenie uchwał, które pozornie mają dawać mieszkańcom nowe uprawnienia – choć w istocie tak nie jest.

Jeśli ktoś zapyta jakie kłamstwa – odpowiem, takie jak okłamywanie komisji wyborczej w sprawie miejsca zamieszkania, jak okłamywanie lub grzeczniej mówiąc wprowadzanie radnych w błąd w trakcie sesji Rady Miasta, to okłamanie 4 lata temu wyborców w sprawie wielkości zadłużenia miasta poprzez zawyżenie jego wartości 10 krotnie!

Jeśli ktoś zapyta jakie zadłużanie – odpowiem, wzrost zadłużenia w tej kadencji jest wg. zapisów budżetu 16-krotnie wyższy niż w ubiegłej kadencji!

Nie chcemy by nasze miasto było skazane na wszystkie te negatywne zjawiska. Nie chcemy, by miejski pieniądze, wydawane były nierozsądnie i w sposób mało przemyślany. 

A co my proponujemy?
Po pierwsze: rozsądek, uczciwość, profesjonalizm i oddanie swojego czasu i doświadczenia sprawom miasta i chorzowian.
Po drugie: prosty program na następne 4 lata.

Uważamy, że dziś, kluczowe są dwie kwestie. Są nimi praca i rodzina. Praca, bo od tego czy ona jest i jaka ona jest, zależy poziom naszego życia. A jej brak jest przyczyną frustracji i wielu nieszczęść.

Z kolei rodzina – bo to nasza codzienność i przyszłość. Stworzenie dobrych warunków dla funkcjonowania rodziny da szansę powrotu do modelu rodziny 2+2 i zatrzymanie spadku liczby chorzowian.

Aby te dwa cele zrealizować chcemy doprowadzić do tego, by Chorzów był:
– miastem zapewniającym swoim mieszkańcom godziwe warunki życia, to jest dobre warunki zamieszkania, kształcenia i rozwoju, pracy, wypoczynku
– miastem bezpiecznym
– miastem z konkurencyjnymi w stosunku do innych miast, warunkami życia
– miastem, które poprzez swą atmosferę i tożsamość stanowi magnes dla odwiedzających nas gości

Program, który chcemy realizować przez następne cztery lata, przewiduje:
– racjonalne gospodarowanie budżetem miasta i pozyskiwanie środków z UE i innych funduszy zewnętrznych,
– utrzymanie na wysokim poziomie oświaty, służby zdrowiai bezpieczeństwa publicznego
– przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ochronę istniejącychi tworzenie nowych miejsc pracy
– poprawę standardu mieszkań i wspieranie budownictwa mieszkaniowego
– wspieranie ludzi starszych i schorowanych
– utrzymanie w dobrym stanie dróg, terenów rekreacyjnychi środowiska naturalnego
– tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu amatorskiego i wyczynowego
– zapewnienie pomocy społecznej, osobom w trudnej sytuacji życiowej

Drodzy chorzowianie, 16 listopada skorzystajcie ze swojego prawa do głosowania i wybierzcie nowe rozsądne władze Chorzowa.

Z wyrazami szacunku
MAREK KOPEL
Kandydat na Prezydenta Miasta
Komitet Wyborczy Wspólnie Dla Chorzowa

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.
↑ Top