Działania w kulturze i ochronie dziedzictwa w latach 1990 – 2014

1. Utworzenie Chorzowskiego  Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza w miejscu dawnego Teatru Miejskiego – adaptacja, gruntowna przebudowa i modernizacja obiektu i sprawne wykorzystanie na ten cel pieniędzy unijnych; stworzenie bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej dla chorzowian i gości, odwiedzających miasto oraz dla ruchu amatorskiego i szkolnego

2. Utworzenie Miejskiej Galerii Sztuki MM przy ul. Sienkiewicza

3. Wieloletnie i wielokrotne wspomaganie z budżetu miasta rozbudowy, modernizacji, prac konserwatorskich, odnowienia elewacji  i doposażenia w sprzęt Teatru Rozrywki w Chorzowie, którego właścicielem jest Województwo Śląskie

4. Wprowadzenie do kalendarza prestiżowych wydarzeń  miejskich inauguracji sezonu kulturalnego połączone z przyznawaniem i wręczaniem  „Nagród prezydenta w dziedzinie kultury” w dwóch kategoriach: twórczość i upowszechnianie kultury

5. Organizacja widowiskowych imprez i inne inicjatywy związane z upamiętnieniem 740-lecia Chorzowa (korowód postaci historycznych ulicami miasta z licznym udziałem dzieci, młodzieży, mieszkańców i gości, publikacje, wydawnictwa, okolicznościowy medal, którym honorowani są ludzie za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia, Biesiady Rocznicowe, sesje naukowe, konferencje)

6. Wprowadzenie w życie miasta chorzowskiego hejnału, rozbrzmiewającego z wieży Ratusza

7. Programy edukacji i kultury regionalnej w placówkach oświatowych i kulturalnych

8. „Zeszyty Chorzowskie” – wydawnictwo popularyzujące historii Chorzowa oraz rozwój miasta, wydawane przez Muzeum w Chorzowie

9. Wspieranie działalności Muzeum; emisja chorzowskich denarów i dukatów bożogrobców chorzowskich

10. Organizacja „Święta Miasta” – imprezy plenerowe, barwny korowód Bożogrobców, imprezy sportowo-rekreacyjne

11. Bogata i dostosowana do różnych grup odbiorców oferta domów kultury; ich rozwój i modernizacje przeprowadzone w budynkach

12. Budowa pomnika,  zasłużonego dla rozwoju przemysłu w Królewskiej Hucie, hrabiego von Redena i lokalizacja tego pomnika w ścisłym centrum miasta

13. Przejęcie przez miasto i udostępnienie mieszkańcom Starochorzowskiego Domu Kultury; kultywowanie tradycji „chorzowskich „Żniwnych” i innych związanych m.in. z rolniczym charakterem Chorzowa Starego

14. Rekultywacja wieży szybu PREZYDENT  i otoczenia oraz Wspieranie  i promocja unikatowego w skali regionu kompleksu „Sztygarka”, funkcjonującego na terenach po kopalni „Prezydent”; współpraca przy organizacji imprez w otoczeniu „Sztygarski” (np. Chorzowski Teatr Ogrodowy)

15. Organizacja sesji naukowych i konferencji popularnonaukowych, np. sesje dra Jacka Kurka z Uniwersytetu Śląskiego w MDK „Batory”

16. Organizacja festynów dzielnicowych i osiedlowych, szkolnych i przedszkolnych

17. Organizacja wielkiej imprezy plenerowej „Śląskie Gody” w Skansenie

18. Zaproszenie do Chorzowa uczestników kolejnych edycji Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego  (barwny korowód ulicami miasta oraz występy w Teatrze Rozrywki i Chorzowskim Centrum Kultury)

19. Współorganizacja przez miasto Zjazdów Rycerstwa Chrześcijańskiego w Skansenie

20. Utworzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzów” w MDK „Batory”

21. Organizacja licznych koncertów prestiżowych wykonawców w chorzowskich placówkach kultury oraz w kościołach, np. coroczne występy kolędowe ZPIT Śląsk” w chorzowskich parafiach, prapremiera Oratorium „Droga. Życie. Miłość” J.K. Pawluśkiewicza w kościele św. Józefa, wielkie widowisko  muzyczne „Nieszpory  Ludźmierskie” przed kościołem św. Józefa

22. Finansowanie przez miasto modernizacji reprezentacyjnych, zabytkowych  elewacji kamienic chorzowskich oraz dotacje dla prywatnych właścicieli kamienic na ten cel

23. Ochrona zabytków (np. odrestaurowanie fontanny „Chłopiec z łabędziem” Kalidego przy placu Matejki) i tablice pamiątkowe, np. Jana Pawła II, Franza Waxmana, Kurta Aldera,  Petroneli Golaszowej, Wojciecha Samarzewskiego, Sportowców Hajduckich, Ryszarda Riedla

24. Iluminacja chorzowskich świątyń i ich otoczenia

25. Organizacja lub współorganizacja ferii i wakacje dla dzieci pozostających w mieście – zajęcia w Muzeum, domach kultury, bibliotekach oraz cykl imprez rekreacyjno-edukacyjnych „Wakacje w Skansenie”

26. Aktywne włączenie się miasta w działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących projekty w dziedzinie kultury i edukacji, np.  Stowarzyszenie Chorzowskich Artystów Plastyków, Związek Górnośląski, Towarzystwo Ochrony i Praw Godności Dziecka „Wyspa”,  Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba”

27. Współpraca z miastami partnerskimi – wymiany dzieci i młodzieży

28. Organizacja  Festiwalu Orkiestr Dętych w Chorzowie

29. Organizacja znanych w Polsce festiwali: Bluestracje, Festiwal Stróżów Poranka, Reggae Rap Festiwal (festiwal kierowany do ludzi młodych, obecne władze zaprzestały jego organizacji)

30. „Sprowadzenie” do Chorzowa (WPKiW) Festiwalu „Ku Przestrodze” pamięci Ryśka Riedla

31. Nadawanie przez Radę Miasta ludziom zasłużonym dla Chorzowa prestiżowego tytułu „Honorowego Obywatela Miasta”, uhonorowano m.in. wybitnych piłkarzy „Ruchu” Gerarda Cieślika i Krzysztofa Warzychę

32. Upamiętnienie postaci Mirka Breguły, lidera zespołu „Universe” przy pl. Piastowskim

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.