Działania dla seniorów w latach 1990 – 2014

W swoich działaniach uwzględnialiśmy sytuację demograficzną miasta, podkreślając i zwracając uwagę od wielu lat,  iż spory odsetek mieszkańców Chorzowa stanowią seniorzy. W najbliższych latach ta tendencja, podobnie jak w większości miast polskich i państw europejskich, będzie się pogłębiać. Do tej grupy podchodzimy ze szczególna troską. Dlatego tak ważnym dla nas było stworzenie podstaw dla wygodnego życia w Chorzowie dla ludzi starszych.
Zabezpieczenie leczenia i rehabilitacji, ale także udziału w życiu kulturalnym miasta, odpowiednia baza rekreacyjna, porządne skwery i parki, wyremontowane chodniki i drogi i oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to przykłady naszych działań dedykowanych seniorom. 

W pierwszej kolejności dostrzegliśmy przede wszystkim konieczność zabezpieczenia w Chorzowie potrzeb zdrowotnych ludzi starszych. Z przyczyn naturalnych oczekiwania tego środowiska w zakresie lepszej dostępności do nowoczesnej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji uwzględnialiśmy jako priorytetowe. Dlatego też przeprowadziliśmy m.in. trudną „operację” połączenia szpitali chorzowskich, co pozwoliło na uruchomienie nowych oddziałów, poradni i świadczeń diagnostycznych, których wcześniej w naszym mieście nie było.

Do 2010 roku w Zespole Szpitali Miejskich powstały nowe oddziały: kardiologii, potem także inwazyjne, neurologii z pododdziałem udarowym, chirurgii krótkoterminowej, hematologii, oddziału rehabilitacyjnego oraz przyszpitalna poradnia kardiologiczna.  W szpitalu przy ul. Strzelców Bytomskich powstały także dzięki zaangażowaniu i pomocy miasta pracownie diagnostyczne: UKG – Holter, USG, zestaw do endoskopii i kolonoskopii, EEG, tomograf komputerowy.
Również Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii świadczy usługi dla dorosłych z zakresu diagnostyki obrazowej: tomografii i rezonansu magnetycznego.

Chorzów jest jednym z nielicznych miast na Śląsku, w którym funkcjonuje oddział geriatryczny, przeznaczony wyłącznie do leczenia ludzi po 65 roku życia.
Miasto organizowało także i finansowało bezpłatne programy profilaktyczne.

Zagospodarowaliśmy m.in. z myślą o ludziach starszych dawny szpital w Batorym. Powstał tam Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz Hospicjum Chorzowskie, które prowadzi poradnie opieki paliatywnej, oddział opieki paliatywnej, ale także działa przy nim zespół opieki paliatywnej, czyli hospicjum domowe.
Przy Hospicjum funkcjonuje też Centrum Afirmacji Życia oraz Centrum Wolontariatu.
Pomoc wolontariuszy i włączenie w ideę wolontariatu wielu młodych ludzi pozwoliło na zawiązanie więzi międzypokoleniowych oraz przypomnienie i uwrażliwienie społeczeństwa na konieczność pomocy ludziom chorym i starszym.

Z kolei dla seniorów wymagających świadczeń opiekuńczych podnieśliśmy jakość i standard domów pomocy społecznej. W Chorzowie funkcjonują trzy stacjonarne domy pomocy społecznej, dwa dzienne domy pomocy społecznej i ośrodek opiekuńczy PCK.
W zakresie pomocy seniorom współpracowaliśmy także z parafiami. Efektem tych wspólnych działań jest Dom Dziennego Pobytu przy parafii Ducha Św. – wspólna inicjatywa miasta i parafii. 

Współpraca z parafiami to także wsparcie dla chórów parafialnych, w których działalności uczestniczy wielu seniorów czy organizacja koncertów w kościołach.
Przygotowując miejską ofertę wydarzeń kulturalnych braliśmy zawsze pod uwagę upodobania  i wymagania publiczności w średnim wieku i starszej. Stąd w ofercie wydarzeń były imprezy rodzinne, wielopokoleniowe, z których chętnie korzystają seniorzy wraz ze swoimi najbliższymi czy sąsiadami.  Dbaliśmy również o to, aby chorzowskie domy kultury miały propozycje zajęć i wydarzeń dedykowanych seniorom.

Starsi mieszkańcy bardzo chętnie korzystają również z oferty Muzeum, bibliotek oraz Miejskiej Galerii MM. Spektakularną imprezą organizowaną przede wszystkim dla chorzowian w średnim wieku i nieco starszym były Chorzowskie Biesiady Rocznicowe.

Swobodny dostęp do oferty kulturalnej oraz oferty  rekreacyjno-sportowej dla chętnych seniorów był od wielu lat mocną stroną Chorzowa.
Uatrakcyjnienie i doposażenie parków, zieleńców, rekreacyjnych terenów osiedlowych, skwerów,  było kolejnym czynnikiem naszych starań kierowanych do  ludzi starszych, wymagających spokoju, przestrzeni i wygody.

W 2006 roku w drodze uchwały Rada Miasta podjęła decyzję o utworzeniu Górnośląskiego Uniwersytetu III Wieku, który z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów przy ul. Urbanowicza i współpracuje z chorzowskimi uczelniami. Tym samym umożliwia dokształcanie w różnych dziedzinach i rozwój zainteresowań wszystkim zainteresowanym mieszkańcom w średnim wieku i starszym,  „nieczynnym zawodowo”, niezależnie od  wykształcenia. Oferuje atrakcyjny program działań, dopasowany do możliwości i oczekiwań słuchaczy. Prowadzi  zajęcia z zakresu informatyki, medycyny, psychologii, wiedzy o regionie, integracji europejskiej i zajęcia z języków obcych, spotkania z robótkami ręcznymi, spotkania brydżowe.
Słuchacze mogą korzystać także z basenu oraz gimnastyki pod kierunkiem rehabilitanta, a dla chętnych są organizowane wycieczki krajowe i zagraniczne. Działa również Uniwersytecki Chór Trzeciego Wieku.
Program Uniwersytetu jest elastyczny i  modyfikowany, w zależności od potrzeb i wniosków Rady Programowej i Rady Słuchaczy.

Z kolei w 2008 roku przy Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie rozpoczął działalność Uniwersytet Każdego Wieku z ofertą skierowaną m.in. do seniorów. Był to pierwszy tego typu uniwersytet na Śląsku.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.