Działania w dziedzinie sportu i rekreacji w latach 1990 – 2014

W czasie naszej wieloletniej odpowiedzialności za Chorzów zbudowaliśmy miasto nowoczesne i nadaliśmy impuls jego rozwoju na różnych płaszczyznach. Sport, aktywność fizyczna i rekreacja były i są nam w sposób szczególny bliskie.

Zdajemy sobie sprawę, że nowoczesne, atrakcyjne miasto musi być miejscem przyjaznym i wygodnym dla mieszkańców i musi dać taką ofertę, aby wszystkim  – dzieciom, młodzieży i dorosłym żyło się w nim przyjemnie i wygodnie, by mieli gdzie wypoczywać oraz odpowiednio zadbać o kondycję zdrowotną i fizyczną.
Miasto w naszej ocenie musi także stwarzać dobre warunki do realizowania swoich pasji sportowcom amatorom i zawodnikom.

Za naszych rządów Chorzów w aspekcie rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej
zrobił skok cywilizacyjny. Nigdy wcześniej nie powstało tyle obiektów sportowych jak do roku 2010.
Budowaliśmy, rozbudowywaliśmy, remontowaliśmy, doposażyliśmy obiekty sportowo-rekreacyjne we wszystkich dzielnicach miasta dzięki dużym funduszom przeznaczanym corocznie i konsekwentnie z budżetu Chorzowa, ale także dzięki
sprawnie pozyskiwanym wielomilionowym dotacjom  z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Te dotacje w znaczący sposób wspomogły np. budowę Kompleksu Sportowego „Hajduki” czy modernizację kompleksu przy ul. Lompy-Filarowej.
Wiele otwartych przestrzeni sportowo-rekreacyjnych udało nam się
zrealizować również dzięki dobrej współpracy z Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową.

Bardzo dużą wagę przywiązujemy do upowszechniania sportu i rekreacji – dlatego też dzięki naszej pracy większość obiektów sportowych w Chorzowie jest dzisiaj ogólnodostępnych, a chorzowscy uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć sportowych.
Szczególną rolę w naszych działaniach ma także promocja sportu oraz osiągnięć naszych klubów, stowarzyszeń sportowych, uczniów i zawodników.

Pomimo, że Chorzów ma to szczęście, że  wszyscy mamy na przysłowiowe wyciągnięcie ręki Park Śląski z jego przebogatą ofertą rekreacji, to zawsze byliśmy przekonani, że w samym mieście, na wszystkich jego osiedlach trzeba inwestować w bazę sportową i tereny do wypoczynku. Stąd tak duży nacisk kładziemy na korzystanie jak największej liczby mieszkańców  z profesjonalnych obiektów sportowych, sal gimnastycznych, boisk, basenów.

Tym bardziej cieszy nas fakt, iż w Chorzowie oprócz obiektów miejskich działają prywatne placówki propagujące sport i rekreację: kluby jeździeckie, siłownie, kręgielnie, kluby fitness i inne. Dzięki zaangażowaniu ich właścicieli i pracowników znakomicie uzupełniają one miejską bazę sportowo-rekreacyjną.

 


 

Nasze osiągnięcia i realizacje:

1. Budowa nowych sal gimnastycznych z zapleczem (szatnie, magazynki, sanitariaty, pomieszczenia dla kadry) w szkołach: w SP 1, SP 10, SP 22, SP 37, w Zespole Szkół Integracyjnych przy ul. Piotra (sala dostosowana dla dzieci niepełnosprawnych) oraz wyposażenie sal w sprzęt: drabinki, piłki, tablice do gry w kosza, ławki dla publiczności itp.

2. Modernizacje i rozbudowy oraz doposażenie w sprzęt istniejących sal gimnastycznych w szkołach

3. Budowa ponad 30 wielofunkcyjnych boisk tartanowych  (do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki,) osiedlowych  i szkolnych.
Boiska zbudowaliśmy we wszystkich dzielnicach Chorzowa (większość z nich jest pełnowymiarowych) i są one oblegane przez dzieci, młodzież i dorosłych. Boiska są estetyczne, zostały odpowiednio oświetlone, dzięki czemu można z nich korzystać do późnych godzin wieczornych
Boiska szkolnymi zarządzają dyrektorzy szkół, natomiast nadzór nad boiskami osiedlowymi zleciliśmy Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu, który na bieżąco sprawdza ich stan, usuwa ewentualne usterki i przeprowadza drobne prace remontowe, czy kosmetyczne. Dzięki temu posunięciu organizacyjnemu wszystkie obiekty są utrzymane w bardzo dobrym stanie i na bieżąco monitorowane.
Dzięki naszym staraniom powstały boiska m.in. przy ulicach: Łąkowej – Ryszki, Młodzieżowej, Słowiańskiej, Brzozowej, Mariańskiej, Gagarina – Granicznej, Łagiewnickiej, 3 Maja, Niedurnego, Sztygarskiej, Hutniczej, Łukasińskiego, Krzywej – Różanej, Rębaczy, Żołnierzy Września, Leśnej – Odrzańskiej.

Boiska z nawierzchnią syntetyczną funkcjonują również przy szkołach – przy podstawówkach nr 1, 12, 25, 32, 37, gimnazjach – nr 2, 4, 5, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkól Sportowych nr 1, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1, Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej, Domu Pomocy Społecznej św. Wincentego, Ośrodku Wsparcia Rodziny.

4. Przejęcie przez miasto „Kresów”  i udostępnienie mieszkańcom trzech boisk pełnowymiarowych

5. Przebudowa boiska bocznego przy stadionie Ruchu na pełnowymiarowe boisko treningowe z automatycznym nawodnieniem, oświetleniem i pawilonem sportowym; całość spełnia wymogi UEFA

6. Montaż nowych krzesełek na stadionie „Ruchu”, modernizacja podgrzewanej murawy, wymiana zadaszenia oraz wprowadzenie systemu identyfikacji kibica

7. Wysokie fundusze przeznaczane z budżetu gminy na promocję KS „Ruch”

8. Udostępnienie miejskiej bazy sportowej chorzowskim klubom sportowym na preferencyjnych warunkach finansowych – za symboliczną złotówkę, m.in. „Ruchowi” obiektów przy Cichej

9. Budowa basenu i hali sportowej w Batorym – Kompleks Sportowy „Hajduki”

10. Współpraca przy budowie kortów tenisowych w Chorzowie Starym, ich zadaszenia i oświetlenia

11. Remont i odnowienie budynku Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy ul. Dąbrowskiego

12. Remont Dzielnicowego Ośrodka Rekreacji i Sportu „Sokolnia”

13. Kompleksowy remont basenu przy Placu Powstańców Śląskich (niecka basenowa, jacuzzi, hol, szatnie, elektroniczny system obsługi klientów)

14. Gruntowny remont basenu w Zespole Szkół Sportowych nr 2 przy ul. Wolności i drobne remonty basenów funkcjonujących w innych szkołach

15. Wprowadzenie systemu nagród i stypendiów pieniężnych dla sportowców, trenerów i działaczy za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe

16. Wieloletnie i konsekwentne wspieranie sportu kwalifikowanego i amatorskiego poprzez dopłaty z budżetu gminy do szkoleń dzieci i młodzieży w chorzowskich stowarzyszeniach sportowych, SKS-ach, UKS-ach, do nauki pływania dla dzieci z podstawówek; dotowanie rozgrywek sportowych na poziomie szkół i miasta oraz dopłaty do grupowych wycieczek, obozów, półkolonii

17. Organizacja i dotowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

18. Wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych przy organizacji wyjazdów młodzieży do miast partnerskich

19. Promocja klubów i stowarzyszeń chorzowskich stowarzyszeń sportowych

20. Organizacja Rajdu Chorzowskich Rodzin z trasami alternatywnymi, dopasowanymi do chęci i możliwości różnych grup chorzowian

21. Uporządkowanie i udostępnienie mieszkańcom miejsc wypoczynkowo-
-rekreacyjnych w parkach, zieleńcach – nowe zagospodarowanie atrakcyjnych przestrzeni miejskich, np. „Amelung”, Park Róż

22. Budowa placów zabaw dla dzieci z nowoczesnymi urządzeniami zabawowymi we wszystkich dzielnicach miasta.

23. Sukcesywna budowa ścieżek rowerowych

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.