Działania w ochronie zdrowia w latach 1990 – 2014

Od początku naszej działalności i obecności w Radzie Miasta, kolejnych Zarządach Miast i działaniach prezydenta WCH Marka Kopla szczególną uwagę przywiązywaliśmy do zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do usług medycznych i podwyższania standardów funkcjonowania przychodni i szpitali. Przeprowadziliśmy w Chorzowie wiele przedsięwzięć, które do dzisiaj służą mieszkańcom.


Oto nasze osiągnięcia do roku 2010: 

1. Rozsądne i skuteczne wdrożenie założeń reformy ochrony zdrowia w Chorzowie, przygotowanie naszych placówek do funkcjonowania w  oparciu o system ubezpieczeń zdrowotnych – niedopuszczenie do upadłości publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i przekształcenie go  w sieć niepublicznych  zakładów opieki zdrowotnej, które przejęły opiekę ambulatoryjną na podstawie kontraktów z ówczesną Śląską Kasą Chorych, a potem Narodowym Funduszem Zdrowia

2. Wspieranie dobrze prosperującej sieci poradni lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych,  zachowanie ciągłości opieki zdrowotnej dla pacjentów, zwiększenie dostępności do lekarzy pierwszego kontaktu oraz specjalistów, do laboratoriów, diagnostyki i usług rehabilitacji w ramach lecznictwa otwartego

3. Dbałość o ciągłą poprawę jakości usług medycznych w lecznictwie otwartym i zamkniętym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Poprawa estetyki oraz wyposażenia poradni i przychodni dzięki odpowiednim działaniom władz miasta i współpracy z podmiotami prywatnymi (właścicielami niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej)

5. Uruchomienie bezpłatnych badań dla chorzowian w ramach profilaktycznych programów prozdrowotnych, finansowanych z budżetu miasta ; m.in.  program kardiologiczny, onkologiczny, ochrony zdrowia psychicznego, wad postawy u dzieci i młodzieży, urologiczny, szczepienia przeciw grypie, szczepienia dla dziewczynek przeciw rakowi szyjki macicy

6. Sukcesywne działania na rzecz rozwoju, rozbudowy i poszerzenia oferty leczniczej i diagnostycznej dla dzieci i młodzieży – doprowadzenie do wzorcowego standardu funkcjonowania Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E.Hankego

– kompleksowa rozbudowa szpitala,  polegająca na dobudowie dwóch kondygnacji w jednym z budynków z dobudową wind i połączenia z pozostałą częścią szpitala, remonty dachów, instalacja ogniw fotowoltaicznych na jednym z budynków, modernizacje i remonty oddziałów
– poszerzenie oferty o nowe oddziały: nefrologii dziecięcej, alergologii i immunologii dziecięcej oraz okulistyki dziecięcej
– poszerzenie oferty diagnostycznej o wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową i izotopową  (pracownie: rentgenowska, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, izotopowa), która służy dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym pacjentom; rozwój laboratorium analitycznego i wzbogacenie oferty o nowe badania
– budowa przestronnej i nowoczesnej izby  przyjęć oraz kaplicy szpitalnej

7. Połączenie szpitali dla dorosłych, utworzenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie i tym samym udostępnienie dorosłym mieszkańcom kompleksowej oferty w zakresie lecznictwa zamkniętego.
8. Zrównoważenie finansów Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie i szereg wieloletnich działań, umożliwiających jego rozwój.
– sukcesywne finansowanie lub współfinansowanie z budżetu miasta   inwestycji, remontów i  modernizacji istniejących oddziałów, dostosowujących do obowiązujących standardów  (chirurgii ogólnej, ortopedii, anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, interny) oraz przygotowanie pomieszczeń dla nowych oddziałów
– odnowienie przestrzeni wewnątrzszpitalnej (drogi wewnątrzszpitalne, parking) w szpitalu przy ul. Strzelców Bytomskich
– wprowadzenie nowych świadczeń medycznych w lecznictwie dla dorosłych: oddziały –  kardiologiczny, endokrynologiczno-diabetologiczny, neurologiczny z pododdziałem udarowym,  rehabilitacyjny, chirurgii i ginekologii krótkoterminowej, hematologiczny, internistyczny z pododdziałem geriatrycznym
– budowa w szpitalu przy ul. Strzelców Bytomskich izby przyjęć i połączenie jej „przewiązką” z innymi pawilonami szpitalnymi
– uruchomienie i doposażenie w  nowoczesny sprzęt  pracowni diagnostycznych Zespołu Szpitali Miejskich (pracownia endoskopowa, RTG, EKG – Holter, UKG, EEG, zestaw do wideokolonoskopii zabiegowej, tomograf komputerowy)
– rozwój laboratorium analitycznego i wzbogacenie palety oferowanych badań
– budowa wysokostandardowych bloków operacyjnych,   spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne

9. Utworzenie w Chorzowie Batorym hospicjum – placówka prowadzona przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum” w Chorzowie;

10. Utworzenie Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego AMICUS w Chorzowie Batorym

11. Powstanie i współfinansowanie przez miasto domów dziennego pobytu dla osób starszych, np. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Dąbrowskiego przy współdziałaniu z parafią pw. Ducha Świętego

12. Wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych

13. Doprowadzenie do ulokowania się  w mieście nowoczesnych niepublicznych placówek ochrony zdrowia, świadczących usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz  usługi komercyjne
– NZOZ „Centrum Dializa” Stacja Dializ przy ul. Strzelców Bytomskich
– Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego przy ul. Powstańców
– Chorzowskie Centrum Kardiologii Polskiej Grupy Medycznej przy ul. Strzelców Bytomskich
– Śląskie Centrum Urologii UROVITA przy ul. Strzelców Bytomskich
– Prywatny Szpital Weiss Klinik przy ul. Wiejskiej w Maciejkowicach (medycyna okulistyczna i chirurgia plastyczna)
– Centrum Medyczne Silesia Clinic przy ul. Strzelców Bytomskich (medycyna sportowa, poradnie specjalistyczne z różnych dziedzin, rehabilitacja)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.