Działania w ochronie środowiska w latach 1990 – 2014

Kiedy na początku lat 90-tych przejmowaliśmy rządy w Chorzowie pojęcie  działań proekologicznych praktycznie nie istniało, funkcjonowało raczej jako konieczna kiedyś do realizacji „melodia przyszłości”. Wtedy śląskie miasta borykały się z dużymi zanieczyszczeniami.

Nasi przedstawiciele w samorządzie byli prekursorami pracy na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Chorzowie.
Nasze przekonanie, że  atrakcyjne i przyjemne miasto, musi być przede wszystkim czyste i zielone,  przełożyło się na szereg proekologicznych działań, które podejmowaliśmy  „na różnych frontach” – od działań na rzecz zmniejszania emisji pyłów i gazów, ilości składowanych odpadów przez likwidację negatywnych skutków oddziaływania Rawy, kanalizację, ograniczenie hałasu dla domów położonych przy ruchliwych ulicach po odzyskiwanie terenów poprzemysłowych i nowe ich zagospodarowanie czy nowe nasadzenia zieleni w mieście. Te dwa ostatnie kierunki są pewnie najbardziej widoczne dla mieszkańców.

Ochrona środowiska  sporo kosztuje. Finansowaliśmy zadania z budżetu miasta, ale również z dotacji, przede wszystkim z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. Potem udało nam się także pozyskać wielomilionowe środki unijne, m.in. przede wszystkim na Rawę, Klimzowiec” i „Amelung”.

Wszystkich problemów środowiskowych żaden samorząd nie rozwiąże  samodzielnie, gdyż jego partnerami są właściciele zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw oraz szereg instytucji na szczeblu wojewódzkim i krajowym, odpowiedzialnych za środowisko.  Wypracowaliśmy taki model współpracy z tymi jednostkami oraz z samorządami miast ościennych, który pomimo nieraz długich, twardych i trudnych negocjacji, przyniósł efekt w postaci znaczącej poprawy środowiska naturalnego w Chorzowie.
Nie oznacza to wcale, iż proces dbałości o środowisko jest skończony.
O środowisko, jedną z podstawowych wartości, musimy dbać zawsze i stosować w tym celu coraz to nowsze rozwiązania i technologie.


Poniżej przypominamy przykładowe przedsięwzięcia, które przeprowadziliśmy do 2010 roku. 

1. Przykrycie koryta Rawy, modernizacja oczyszczalni ścieków „ Klimzowiec” i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (budowa 22 km wodociągów i prawie 5 km kanalizacji wraz z hermetyzacją oczyszczalni ścieków)  pozwoliły na likwidację nieprzyjemnych zapachów, zagrożeń epidemiologicznych, poprawę czystości wód w Chorzowie i miastach ościennych  oraz odzyskanie nowej przestrzeni.

Przedsięwzięcie to było także poważnym osiągnięciem inżynierskim i finansowym. Całość prac kosztowała 219 mln zł, 43% tej kwoty pochodziło ze środków unijnych, inwestycję dotował także Narodowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Bezpośrednim inwestorem był Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji.
Realizacja została doceniona w kraju i zakwalifikowana do II etapu ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2010”.

2. Rewitalizacja stawów poprzemysłowych „Amelung” i otwarcie przestrzeni wokół stawów dla nowych funkcji.
Dzisiaj są tam skwery, ścieżki spacerowe, boisko, plac zabaw i nowe osiedle mieszkaniowe.  Projekt był finansowany z pieniędzy europejskich oraz Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
„Amelung” to jedna z najlepiej przeprowadzonych rewitalizacji w Polsce, uhonorowana Grand Prix w konkursie na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną  w kategorii „Zrewitalizowana przestrzeń zielona”. Swoją nagrodę przyznał także Chorzowowi  Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii Urbanistyka

3. Oczyszczenie i rekultywacja stawów w Parku Róż i odzyskanie parku dla potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych.

4. Rekultywacja stawów w Parku Śląskim –  mogła się ona odbyć dzięki wsparciu miasta poprzez umorzenie wielomilionowych kwot podatków od nieruchomości

5. Oczyszczanie terenów pod potrzeby rekreacyjne i mieszkaniowe, rozbudowa terenów zielonych we wszystkich dzielnicach Chorzowa, nowe place, skwery, zieleńce, nasadzenia, np. teren przy Gałeczki-Astrów, Mariańskiej

6. Likwidacja kotłowni węglowych w budynkach użyteczności publicznej (przedszkolach, szkołach, domach kultury, szpitalach, kościołach).

7. Likwidacja kotłowni lokalnych i podłączenie budynków do magistrali ciepłowniczej – to przedsięwzięcie dotyczyło przede wszystkim Chorzowa Batorego i pozwoliło na znacznie zmniejszenie zapylenia powietrza w tej dzielnicy.

8. Program likwidacji niskiej emisji dedykowany właścicielom domów jednorodzinnych – dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne

9. Termomodernizacja budynków szkół, przedszkoli, domów kultury i innych obiektów (ocieplenie ścian, stropów, dachów, wymiana okien i instalacji grzewczej)

10. Zwiększenie dostępu do gazu – budowa kotłowni gazowych

11. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów

12. Likwidacja hałd i składowisk odpadów poprzemysłowych, m.in. rozbiórka składowiska Huty Batory przy ul. Oświęcimskiej, zwałowiska po KWK Barbara – Chorzów przy ul. Wiejskiej, zwałowiska Huty Kościuszko przy ul. Stacyjnej, rekultywacja zwałowiska po KWK Polska Wirek przy ul. Siemianowickiej.

13. Wprowadzenie nowych funkcji i usług na terenach poprzemysłowych, np. centrum dystrybucyjne Prologis na dawnych terenach Huty Batory, kompleks Sztygarka – Szyb Prezydent na terenach KWK Prezydent

14. Rozbudowa składowiska odpadów przy ul. Brzezińskiej

15. Działania na rzecz wyprowadzenia nadmiernego ruchu samochodowego z miasta oraz ograniczenia hałasu w pobliżu ruchliwych tras – Drogowa Trasa Średnicowa, A-4, zabieganie o budowę obwodnicy Chorzowa , przygotowanie i doprowadzenie do przetargu na remont estakady, montaż ekranów dźwiękoszczelnych (DTŚ, estakada)

16. Wprowadzenie do szkół i przedszkoli edukacyjnych programów proekologicznych, dotacje na organizację imprez dla dzieci i młodzieży, mających za cel podnoszenie odpowiedzialności za stan środowiska

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.