Działania szkolnictwie w latach 1990 – 2014

W dziedzinie edukacji dzięki naszym wieloletnim działaniom Chorzów osiągnął skok cywilizacyjny. Przedszkola i szkoły zostały gruntownie wyremontowane, odnowione, są świetnie wyposażone, w większości mają zmodernizowane lub nowe sale gimnastyczne, niektóre także baseny. Poziom edukacji na wszystkich szczeblach jest wysoki, a do chorzowskich szkół chętnie zapisują się młodzi mieszkańcy miast ościennych. 

Proces odnowienia i wyposażania  placówek oświatowo-wychowawczych wymagał nie tylko zaangażowania, ale konsekwentnie co roku przeznaczanych  z budżetu wielu milionów złotych.

Nasze działania spowodowały fakt ulokowania się w Chorzowie kilku uczelni oraz Śląskiego Międzyuczelnianego  Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Dzięki tym posunięciom zostały także na nowo zagospodarowane opustoszałe budynki.

Uczniowie i nauczyciele swobodnie korzystają z programów europejskich, programów edukacji regionalnej i wymiany z zagranicznymi partnerami.

Nigdy nie zapomnieliśmy o pomocy uczniom z rodzin najuboższych  oraz o osobach w średnim wieku i seniorach, dla których utworzony został cieszący się uznaniem i popularnością Górnośląski Uniwersytet III Wieku. W porozumieniu z miastem powstał także Uniwersytet Każdego Wieku przy Wyższej Szkole Bankowej. 


Zrealizowane przedsięwzięcia:

1. Generalne remonty i modernizacje we wszystkich szkołach i przedszkolach w mieście (malowanie sal lekcyjnych, ich doposażenie w nowoczesny sprzęt, remonty korytarzy, toalet, świetlic, stołówek, ocieplenia budynków, wymiana wszystkich okien, remonty dachów, odnowienie otoczenia placówek, doświetlenie okolic szkół, place zabaw w przedszkolach, pracownie komputerowe), które przekładają się na bezpieczeństwo, wygodę i komfort pobytu dzieci i młodzieży oraz lepsze warunki pracy dla nauczycieli, opiekunów i pracowników administracji.

2. Budowa nowych sal gimnastycznych przy szkołach (np. szkoły nr 1, 10, 17, 22 37, ) i boisk szkolnych (np. przy szkole nr 1, 12, 15, 17, G nr 2, 4,5, Zespołach Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 i 3) oraz kilkunastu boisk ogólnodostępnych; remonty istniejących sal gimnastycznych

3. Finansowanie z budżetu miasta zajęć na basenie dla dzieci i młodzieży i innych zajęć pozalekcyjnych oraz kół przedmiotowych.

4. Setki konkursów, festiwali, imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5. Programy profilaktyczne dla najmłodszych (przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, przemocy, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły” i inne)

6. Organizacja wakacji i ferii w mieście.

7. Wprowadzenie pieniężnych stypendiów dla najlepszych uczniów i stypendiów dla tych  z uboższych rodzin.

8. Wykorzystanie środków unijnych w edukacji, m.in. na stypendia dla chorzowian, kontynuujących naukę na studiach doktoranckich, laboratorium edukacji zawodowo-językowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego

9. Sprawne i bezbolesne przeprowadzenie rządowych założeń reformy edukacji i ocalenie miejsc pracy nauczycieli

10. Konsekwentny rozwój szkół ponadgimnazjalnych   – nowe profile w szkołach, dostosowywanie sieci szkół do zmieniającej się sytuacji demograficznej i rynkowej, współpraca międzyszkolna, współpraca z uczelniami, współpraca międzynarodowa, realizacja projektów europejskich

11. Organizacja Chorzowskich Festiwali Nauki

12. Ulokowanie się w Chorzowie szkół wyższych i tym samym zagospodarowanie pustych budynków, umożliwienie młodzieży kształcenia się i stworzenie nowych miejsc pracy

– Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
– Wyższa Szkoła Bankowa
– Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli
– Śląska Szkoła Informatyczno-Medyczna
– Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
– Kolegium Pracowników Służb Społecznych

13. Skuteczna współpraca z uczelniami i doprowadzenie do powstania w Chorzowie przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim „Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”;  modelowe nowe przydatne wykorzystanie terenów dawnej jednostki wojskowej.
Międzyuczelniane Centrum przy ul. 75 Pułku Piechoty połączyło możliwości dydaktyczne Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i  instytutów naukowych, np. GIG-u i prowadzi nowe kierunki studiów, tzw. makrokierunki (np. nauka o środowisku, inżyniera biomedyczna, materiałowa), dostosowujące specjalizacje do potrzeb rynku pracy.
Inwestycja była możliwa dzięki pieniądzom europejskim, dotacjom z budżetu województwa śląskiego, miasta Chorzowa i Komitetu Badań Naukowych.

14. Utworzenie Górnośląskiego Uniwersytetu III Wieku

15. Utworzenie nowych filii Domu Dziecka  i mieszkań dla usamodzielniających się wychowanków.

16. Wspomaganie świetlic środowiskowych i ochronek dla dzieci.

17. Wypracowanie skutecznego systemu dożywiania dzieci (tego potrzebujących) w stołówkach przedszkolnych i szkolnych.

18. Wprowadzenie systemu nagród pieniężnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.