Działania na rzecz budowy, rozbudowy i modernizacji dróg w latach 1990 – 2014

Drogi, chodniki, skrzyżowania, przystanki komunikacji miejskiej, parkingi są bardzo ważnym aspektem normalnego życia w każdym mieście. Sieć dróg i ich stan w Chorzowie ma znaczenie szczególne ze względu na położenie miasta w ścisłym centrum aglomeracji i fakt korzystania z nich nie tylko przez mieszkańców. Położenie Chorzowa spowodowało, iż staliśmy się ważnym tranzytem, łączącym Katowice z innymi miastami aglomeracji, przede wszystkim z Bytomiem, Piekarami Śląskimi, Tarnowskimi Górami, lotniskiem w Pyrzowicach i autostradą A1.

W związku z powyższym oraz ciągle wzrastającą ilością samochodów od początku zadbaliśmy o stan dróg, ich bezpieczeństwo, przepustowość skrzyżowań i „wąskich gardeł”. Sukcesywnie remontowaliśmy drogi lokalne, przebudowywaliśmy skrzyżowania, budowaliśmy ronda, nowe sygnalizacje świetlne w miejscach najbardziej niebezpiecznych, nie zapominając o budowie nowych chodników, ich bieżących naprawach, budowie zatok przystankowych i coraz to bardziej potrzebnych parkingach.

Zasadnicze remonty dróg rozpoczęły się w Chorzowie w latach dziewięćdziesiątych. Zaczęliśmy od odrestaurowania ulicy Wolności – naszego centralnego deptaka, który był pierwszym tak gruntownie zmodernizowanym deptakiem w aglomeracji.
Potem najbardziej spektakularnymi wydarzeniami była budowa autostrady A4 i Drogowej Trasy Średnicowej, które w sposób znaczący odciążyły miasto i pozwoliły na wygodniejsze poruszanie się po aglomeracji. Zarówno A-4, jak i „średnicówka” były budowane w czasach kiedy rządziliśmy Chorzowem. Zadbaliśmy o ich sensowne połączenie z naszym miastem.

To również my w końcówce poprzedniej kadencji doprowadziliśmy do finału sprawy związane z innym kluczowym dla Chorzowa projektem – przygotowaliśmy pod względem proceduralnym, finansowym i projektowym remont estakady. Sprawy finansowania tej inwestycji finalizował w maju 2010 roku prezydent Marek Kopel, który w imieniu Chorzowa podpisał umowę ze Skarbem Państwa, a konkretnie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na mocy której otrzymaliśmy 25 mln zł dotacji z „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.
Podobnie było z innym projektem, który był realizowany niedawno – wymianą torowiska przy ul. Armii Krajowej.  Pomyślne negocjacje w tej sprawie ze spółką Tramwaje Śląskie były prowadzone jeszcze za jego prezydentury i domknięte przed wyborami samorządowymi w 2010 roku.

Współpraca z „Tramwajami Śląskimi” w przypadku Chorzowa jest niezmiernie ważna, gdyż naszą bolączką jest stan dróg z torowiskiem, których remonty są najtrudniejsze i częste. Nie zawsze właściciel torowisk jest zainteresowany wykładaniem pieniędzy wtedy gdy oczekuje tego miasto, będące właścicielem samej jezdni.

Nasza współpraca z innymi instytucjami przebiegała sprawnie, o czym świadczy chociażby fakt pozyskania środków zewnętrznych, przede wszystkim unijnych, na projekty chorzowskie. Z satysfakcją odnotowujemy fakt, iż pozyskaliśmy środki unijne (jeszcze przedakcesyjne) na budowę ul. Nowej, potem już po wstąpieniu do UE – na rondo Batorego-Radoszowska-Niedźwiedziniec, skrzyżowanie Katowickiej z Nową, przebudowę zbiegów ulic 3 Maja ze Styczyńskiego i Żołnierzy Września, przebudowę ul. 3 Maja i Katowickiej wraz z modernizacją przejazdu kolejowego, przebudowę ul. Kluczborskiej. Z kolei ul. Opolska została przebudowana dzięki pieniądzom pozyskanym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zadbaliśmy o to, aby wszystkie remonty i inwestycje drogowe były – tam gdzie to możliwe – połączone z wymianą sieci. Uzgadnialiśmy na bieżąco sprawy z gestorami sieci: wodociągami, gazownią. To umożliwiło kompleksowe wykonanie wielu prac drogowych. Przy realizacji kluczowych projektów na granicy miast uzgodnienia prowadziliśmy z samorządami miast ościennych. Dobrze współpracowaliśmy także z Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową w zakresie koordynacji remontów dróg osiedlowych  i parkingów osiedlowych.

Kluczową inwestycją drogową dla naszego miasta jest niezaprzeczalnie budowa obwodnicy. O tym od kilku lat mówi się dużo i głośno. Problemem są oczywiście pieniądze. Chorzów sam nie sprosta takiemu zadaniu ze względu na koszt. Aplikowaliśmy o dotację z środków unijnych na tę niezbędną inwestycję jeszcze przed 2010 rokiem. Wtedy jednak miasta nie miały szans na otrzymanie tak dużych funduszy. Chodzi o około miliard złotych. W obecnym rozdaniu środków taka szansa istnieje i trzeba ją bezwzględnie wykorzystać. 

Wielu mieszkańców pyta w kontekście obwodnicy o remont estakady i ul. Katowickiej. Czy był on potrzebny? Odpowiedź jest prosta – obwodnicy nie zbuduje się w rok, czy dwa. Dzisiaj mówi się o roku o 2018, a remont estakady był konieczny ze względu na bezpieczeństwo i zapewnienie kierowcom swobodnego przejazdu przez Chorzów.

Dobre skomunikowanie Chorzowa spowodowało napływ nowych firm do naszego miasta, które zbudowały salony samochodowe, duże sklepy czy dyskonty. Z ich właścicielami negocjowaliśmy z pozytywnym skutkiem przebudowy dróg dojazdowych i wyjazdowych z tych punktów na koszt ich właścicieli. Pierwszą taką operacją była przebudowa ulic  Katowickiej-Parkowej, związana z dojazdem do Centrum Handlowego AKS.

Nie sposób pewnie wymienić wszystkich dróg, ulic, chodników, parkingów, które za naszych kadencji powstały, bądź zostały wyremontowane. Jedne są bardzo widoczne, inne mniej, jeszcze inne zauważalne tylko dla tych korzystających z nowych rozwiązań drogowych. Tak przykładowo jest z nowym układem dróg w obrębie centrum dystrybucyjnego Prologis na terenach po Hucie Batory, gdzie zostały wybudowane nowe ulice: Leśna i Leśna II.


Pozwolimy sobie przypomnieć te najważniejsze inwestycje.

1. Odrestaurowanie ulicy Wolności
2. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej z węzłami w ul. Dąbrowskiego i Wolności oraz wiaduktu nad torami PKP.
3. Połączenie autostrady A-4 z Chorzowem (węzeł Batory)
4. Przygotowanie remontu estakady wraz z montażem nowych ekranów.
5. Przygotowanie projektu i przebiegu obwodnicy Chorzowa, która umożliwi  wyprowadzenie ruchu tranzytowego Katowice-Bytom z naszego miasta i zagospodarowanie przyległych terenów poprzemysłowych
6. Budowa rond w strategicznych punktach miasta, które upłynniły ruch, m. in.  ul. Gałeczki – Wojska Polskiego, Gałeczki – Ryszki, Parkowa, Strzelców Bytomskich, Floriańska, Niedźwiedzinie, Szpitalna  oraz mini rond, poprawiających bezpieczeństwo ruchu
7. Budowa ulicy Nowej
8. Remont ulicy Batorego
9. Budowa ulicy Leśnej i Leśnej II w Batorym, na terenach poprzemysłowych po hucie,  wraz z przebudową wszystkich sieci. Inwestycja po połączeniu ul. Leśnej z ul. Leśną II pozwoli na  odciążenie ul. Batorego i połączenie z A4.
10. Przebudowa ul. Opolskiej, Janasa, Składowej.
11. Przebudowa skrzyżowania Górnicza-Hajducka-Racławicka
12. Rewitalizacja „obszarów problemowych” Chorzowa Batorego – od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej
13. Przebudowa układu komunikacyjnego w Chorzowie II w obrębie ulic 3 Maja z Żołnierzy Września i Styczyńskiego oraz 3 Maja – Janasa
14. Remonty i przebudowy dróg oraz skrzyżowań: np. skrzyżowania Styczyńskiego, Strzelców Bytomskich, Raciborska z budową mini ronda, Inwalidzkiej i Maronia, ul. Kluczborskiej, Głogowskiej, Olchowej, Jesionowej, Grabowej, Racjonalizatorów, Bogedaina, Krakowskiej, Sztygarskiej, Hutniczej, dra Mielęckiego, Brzezińskiej, Zjednoczenia, Bałtyckiej, Armii Krajowej, Racławickiej, Trzynieckiej, Dąbrowskiego, Kościuszki, Głównej, Kalusa, Kadeckiej, Miarki, Kordeckiego, Konopnickiej, Katowickiej – Stabika, dróg na osiedlu Ruch i na osiedlu Odrodzenia.
15. Prace przy wiaduktach: Gałeczki, Racławicka, Aleja Bojowników o Wolność i Demokrację, Dąbrowskiego.
16. Działania doprowadzające do likwidacji najbardziej niebezpiecznych miejsc przy ul. Kościuszki i ul. Siemianowickiej i likwidacja torowiska przy ul. Kościuszki oraz koncepcja ronda w Chorzowie Starym
17. Budowa nowych zatok i przystanków oraz odnawianie zniszczonych we wszystkich dzielnicach miasta
18. Montaż „krokodyli” przy ul. Kluczborskiej – budowa miejsca do kontroli pojazdów  dla Inspekcji Transportu Drogowego , co pozwala na wyeliminowanie z ruchu przeciążonych samochodów na terenie naszego miasta
19. Montaż specjalnych oznakowań dla pieszych w rejonie szkół
20. Montaż aktywnych tablic do pomiaru prędkości przy ulicach: Batorego, Styczyńskiego i Głównej.
21. Oświetlenia i doświetlenia ulic.
22. Wprowadzenie nowego systemu parkowania w centrum miasta.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.