Stanowisko Klubu „Wspólny Chorzów” w sprawie wykonania budżetu za rok 2011

Pragniemy zapoznać Państwa z stanowiskiem i działaniem Klubu WCH w Radzie Miasta Chorzów. Poszczególne lata do roku bieżącego bedziemy umieszczać na naszej stronie. Prosimy o zapoznanie się z tym materiałem, byście Pańswto mogli wyrobić sobie właściwy pogląd w tym temacie.

Rok 2011 dla finansów miasta był dobrym rokiem.

Pozytywnie oceniamy, że osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 2,2 mln zł, oraz nadwyżkę operacyjną tj. różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 20,5 mln. W trakcie roku zachowana została dyscyplina budżetowa.

Wspólnie Dla ChorzowaNie wykonano zaplanowanych wydatków budżetowych w kwocie prawie 26 mln zł co częściowo wynika z przesunięcia inwestycji w czasie, częściowo z przeszacowania wysokości kosztów wykonania planowanych zadań, a także z obniżenia kosztów wykonania niektórych zadań.

  • Negatywnie oceniamy bieżącą kontrolę sytuacji finansowej miasta skutkiem czego była niepotrzebna emisja obligacji o wartości 15 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu miasta którego nie było. Planowany w budżecie deficyt wynosił 19 mln zł a w rzeczywistości rok zakończył się nadwyżką w wysokości 2,2 mln zł. W efekcie zbędnej emisji obligacji zadłużenie miasta uległo wzrostowi podczas gdy mogło zostać w roku 2011 obniżone.

Emisja w/w obligacji w sytuacji nadwyżki budżetowej była zbędna i spowodowała, że rok 2011 zakończył się nadwyżką środków finansowych w łącznej wysokości ponad 21 mln zł. Posiadanie wolnych środków finansowych zwiększa oczywiście komfort w wykonywaniu budżetu jednak to kosztuje. Środki te ulokowane były na koniec roku na lokacie terminowej  w kwocie prawie 10 mln zł i na rachunku bieżącym w części pozostałej. Ze względu na różnicę w oprocentowaniu pieniędzy pozyskanych z obligacji a pieniędzmi lokowanymi w bankach, zaciąganie zobowiązań poprzez emisję akcji ponad potrzeby, jest dla budżetu ekonomicznego niekorzystne.

  • Klub „Wspólny Chorzów” wnioskował do Prezydenta Miasta w styczniu ubiegłego roku przy uchwalaniu budżetu na rok 2011 aby nie zwiększać zadłużenia miasta poprzez zaciąganie kredytów bez potrzeby.

Cytuję z protokołu sesji budżetowej fragment stanowiska Klubu „Wspólny Chorzów”:

 „Na koniec zwracam uwagę, że kredyt w wysokości 15 mln zł zaplanowany w budżecie może nie być potrzebny, gdyż pod koniec roku wydatki ulegną obniżeniu o co najmniej 9 mln zł (uległy obniżeniu o 26 mln zł).

Dotyczy to planowanych wydatków na poręczenia kredytowe w tej wysokości – w ostatnich 20 latach nie zdarzyło się, abyśmy spłacali komuś poręczony kredyt. Ponadto za około miesiąc będzie wiadomo, o ile więcej wolnych środków pozostało z roku 2010. Może to być kwota około do 5 mln zł dodatkowo. Ewentualnie uzyskanie dotacji, o których mówiłem wcześniej, to także wzrost dochodów miasta. Jeżeli to połączymy, to jest to ponad 15 mln zł.

Klub Wspólny Chorzów wnioskuje, więc o dokonanie po 6-ciu miesiącach analizy wykonania budżetu pod kątem konieczności zaciągania kredytu względnie określenie jego wysokości niezbędnej. Dziękuję. Klub opiniuje budżet pozytywnie.”

  •  Niestety miasto wyemitowało obligacje za 30 mln zł z tego 15 mln zł bez potrzeby.
  • Klub „Wspólny Chorzów” wnioskował, aby w trakcie realizacji budżetu bieżącego roku nie popełnić podobnego błędu !

 Chorzów, czerwiec 2012

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.