Archiwa tagu: Rada Miasta

Trzebinczyk Adam

Radny Miasta ChorzówAdam Trzebinczyk, lista KW Wspólny, Chorzów, 522 głosy – okręg I

Chorzowianin, lat 37, prowadzi od wielu lat wraz z rodziną działalność gospodarczą na terenie targowiska przy ulicy Barskiej. Z racji swej aktywności poznał wiele problemów , postulatów i oczekiwań mieszkańców Chorzowa, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Chorzów II ,osiedla Pnioki, osiedla pod Arkadami ,czy też mieszkańców Starego Chorzowa i Maciejkowic,

Jako radny dąży do poprawy życia mieszkańców, a w szczególności będzie starać się o poprawę bezpieczeństwa w mieście oraz o poprawę infrastruktury miasta (więcej parkingów, ścieżek rowerowych, naprawa chodników , placów zabaw , monitoring niebezpiecznych miejsc w mieście) . Chce służyć mieszkańcom w kontaktach z Urzędem Miasta, Policja, Strażą Miejska i innymi służbami miasta. W swej działalności w Radzie Miasta będzie zwolennikiem dialogu społecznego różnych grup społecznych w mieście , a stałym i systematycznym kontaktem z mieszkańcami będzie dążył do poprawy ich życia w mieście i jego rozwoju.

e-mail: adamtr77@interia.pl

www.trzebinczyk.pl

blog

 

 

 

 

Są już środki na modernizację basenu

Nie milkną echa po grudniowej sesji rady miasta, podczas której chorzowscy radni skreślili z budżetu sporą część inwestycji, które miały zostać zrealizowane w 2014 r. Wśród nich znalazł projekt modernizacji basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Harcerskiej. Członkowie klubu radnych Wspólny Chorzów informują, że środki na przebudowę obiektu zostały już przeznaczone na jego remont na lutowej sesji Rady Miasta. Obecnie wygospodarowane środki na remont basenu pochodzą z środków własnych, a nie jak zakładał niegospodarny plan A. Kotali z kolejnego kredytu zaciągniętego podczas swojej prezydentury.

remont basenuCięcia w budżecie były konieczne ze względu na stale powiększające się zadłużenie miasta. W ciągu ostatnich lat deficyt budżetowy wzrósł z 79 mln zł do 127 mln zł. – Musimy być ostrożni z wydawaniem pieniędzy. Staraliśmy się jak najmniej zadłużyć miasto i przeprowadzić te najważniejsze inwestycje. Wykreślając niektóre z nich mieliśmy na uwadze dobro miasta i mieszkańców – zaznacza Adam Trzebinczyk, przewodniczący klubu radnych Wspólny Chorzów.

Z listy wówczas usunięto 29 inwestycji. Realizację kolejnych sześciu należących do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 przesunięto w czasie. W ten sposób zaoszczędzono ponad 23 mln zł. Radni Wspólnego Chorzowa przekonywali wówczas, że skreślenie projektów nie oznacza ich całkowitego porzucenia. Prawdopodobnie wiele z nich uda się zrealizować jeszcze w tym roku, gdy tylko znajdą się na to pieniądze. Możemy liczyć na spory zastrzyk gotówki z nowego rozdania środków unijnych. Wkrótce otrzymamy również 8 mln zł zwrotu za estakadę – także z Unii Europejskiej. Dzięki temu nie będziemy zmuszeni do zaciągania pożyczki i unikniemy płacenia odsetek. Na pewno znajdą się pieniądze na modernizację basenu ZSO nr 2, na most na Placu Jana i wiele innych inwestycji podkreślał wówczas przewodniczący klubu radnych Wspólny Chorzów. Chorzowianom nie pozostało zatem nic innego jak uzbroić się w cierpliwość…, której najwyraźniej zabrakło dyrekcji ZSO nr 2. Mimo to przedstawiciele placówki rozumieli ówczesne powody, dla których inwestycję skreślono z budżetu. – Jestem przekonany, że nie jest to decyzja podjęta pochopnie, pod wpływem emocji, ale decyzja podyktowana względami finansowymi. Rozumiem to i szanuję. Nie zmienia to faktu, że jako osoba odpowiedzialna za stan techniczny obiektu jestem z tej decyzji niezadowolony. Radni znaleźli się w trudnym położeniu, ale wierzę, że podejmą słuszną decyzję i basen zostanie zmodernizowany. Na pewno zdają sobie sprawę z tego, że w tym przypadku nie można już dłużej czekać – podkreślał w swojej wypowiedzi wówczas Adam Mańka, dyrektor ZSO nr 2.

Przyczyn ówczesnej decyzji było kilka min. pod dużym znakiem zapytania stanęłaby również budowa tzw. „obwodnicy Chorzowa”. Zaciągnięcie kolejnej wielomilionowej pożyczki wiązałoby się z ryzykiem przekroczenia dopuszczalnej przez przepisy granicy 60 proc. w relacji zadłużenia do dochodów miasta.

Obecnie wygospodarowane środki na remont basenu pochodzą z środków własnych, a nie jak zakładał niegospodarny plan A. Kotali z kredytu.

Do redakcji portalu Chorzowin,

Szanowni Państwo,

na łamach Waszego portalu opublikowaliście artykuł o tytule ” Ruch, ulice, szkoły. Inwestycje te skreślono z budżetu”. W Państwa artykule wymieniono tylko inwestycje skreślone z projektu budżetu przez Radnych klubu Wspólny Chorzów. Powód ich skreślenia t/j zaplanowanie najwyższego od 20 lat deficytu budżetu został w artykule przytoczony, jednak żeby można poprawnie ocenić działania Radnych w sposób obiektywny, uważam, ze powinna być opublikowana lista uchwalonych inwestycji do wykonania w roku 2014 i latach następnych.  Inwestycje te uchwalili Radni Klubu Wspólny Chorzów samodzielnie ponieważ radni PO nie wzięli udziału w głosowaniu a radni SLD i PIS wstrzymali się od głosu.

W załączeniu załączam wykaz inwestycji na rok 2014 i wykaz niektórych inwestycji wieloletnich uchwalonych na sesji budżetowej głosami radnych Wspólnego Chorzowa.

 Przewodniczący Klubu Radnych Wspólny Chorzów Adam Trzebinczyk