Zadłużenie Miasta Chorzów wzrosło o 7 mln !!!

Klub Wspólny Chorzów – wnosi o dokonanie poporawek ws. Emisji Obligacji przez Miasto Chorzów o brzmieniu :

  • w par.1 kwotę 52.333.000 zastąpić kwotą 25.633.000;
  • w par.3 wykreślić podpunkty od 9 do 17; w
  • par.4 wykreślić podpunkty od 9 do 17;

Uzasadnienie:

Dokonanie zaproponowanej zmiany spowoduje ograniczenie przychodów z emisji obligacji do kwoty 25.633.000 zł, to jest do wielkości przychodów zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2013. Przychody z emisji obligacji będą zmniejszone o kwotę 26.700.000 zł t.j. o kwotę przychodów zaplanowanych w WPF na rok 2014. Klub Wsp. Ch. stoi na stanowisku, że Prezydent Miasta powinien zmienić swoją politykę i podjąć działania w kierunku zmniejszenia przyjętego w ostatnich latach tempa zadłużania miasta ! 

Wspólnie Dla Chorzowa

Zwracamy uwagę, że w okresie 4 lat poprzedniej kadencji zadłużenie miasta wzrosło o niecałe 7 mln zł podczas, gdy plan PM odzwierciedlony w WPF zakłada wzrost zadłużenia w trakcie 4 lat tej kadencji o ponad 40 mln zł i na koniec 2014 r zadłużenie miasta ma wynieść już ponad 110 mln zł. W tej sytuacji podejmowanie dziś uchwały o emisji obligacji na pokrycie deficytu w roku 2014 jest nie do zaakceptowania, a Prezydent Miasta  powinien podjąć zdecydowane działania dla ograniczenia deficytu w roku 2014 a w konsekwencji do ograniczenie tempa dalszego zadłużania miasta. Zwracamy uwagę, że pożyczania pieniędzy poprzez emisję obligacji nie jest bezkarne, pieniądze nasi następcy będą musieli zwrócić wraz z odsetkami, a konsekwencje takiej polityki są przyczyną problemów wielu państw Europy

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.