Archiwa tagu: kultura

Trzebinczyk Adam

Radny Miasta ChorzówAdam Trzebinczyk, lista KW Wspólny, Chorzów, 522 głosy – okręg I

Chorzowianin, lat 37, prowadzi od wielu lat wraz z rodziną działalność gospodarczą na terenie targowiska przy ulicy Barskiej. Z racji swej aktywności poznał wiele problemów , postulatów i oczekiwań mieszkańców Chorzowa, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Chorzów II ,osiedla Pnioki, osiedla pod Arkadami ,czy też mieszkańców Starego Chorzowa i Maciejkowic,

Jako radny dąży do poprawy życia mieszkańców, a w szczególności będzie starać się o poprawę bezpieczeństwa w mieście oraz o poprawę infrastruktury miasta (więcej parkingów, ścieżek rowerowych, naprawa chodników , placów zabaw , monitoring niebezpiecznych miejsc w mieście) . Chce służyć mieszkańcom w kontaktach z Urzędem Miasta, Policja, Strażą Miejska i innymi służbami miasta. W swej działalności w Radzie Miasta będzie zwolennikiem dialogu społecznego różnych grup społecznych w mieście , a stałym i systematycznym kontaktem z mieszkańcami będzie dążył do poprawy ich życia w mieście i jego rozwoju.

e-mail: adamtr77@interia.pl

www.trzebinczyk.pl

blog

 

 

 

 

Kultura i sport

Wspolny ChorzowElewacja budynku Teatru Rozrywki. Wspieramy Samorząd Województwa Śląskiego w działaniu na rzecz rozwoju Teatru Rozrywki. Bardzo pięknie odrestaurowana elewacja Teatru Rozrywki stanowi obecnie architektoniczną wizytówkę naszego miasta. Największą miejską inwestycją kulturalną jest Chorzowskie Centrum Kultury. Za pieniądze Unii Europejskiej i miasta remontujemy budynek dawnego Teatru Miejskiego przy ul. Sienkiewicza na potrzeby tego Centrum, które zainauguruje swą działalność 2007 roku. Aktualnie remontujemy Starochorzowski Dom Kultury, dofi nansowujemy organizację festynów i imprez, wspieramy poprzez dotacje Teatr Rozrywki. Dzieci i młodzież rozwijają umiejętności w czterech dobrze działających miejskich domach kultury. Z powodzeniem możemy uznać nasze miasto za miasto kultury.

Ruch Chorzow, Wspolny ChorzowModernizowany stadion Ruch Chorzów. Miasto wspiera dążenia powrotu drużyny Ruchu do ekstraklasy. Na bieżąco modernizowany jest Stadion (komplet krzesełek, monitoring bezpieczeństwa). Wybudowano dwa pełnowymiarowe boiska ze sztuczną trawą (przy ul. Filarowej i na Kresach) oraz kilkanaście boisk osiedlowych z elastyczną nawierzchnią. W Chorzowie istnieje rozbudowany system sportowego szkolenia młodzieży (w sumie w Chorzowie mecze rozgrywa prawie 40 drużyn piłki nożnej. Wszyscy mamy nadzieję, że efektem tych wspólnych wysiłków będzie przywrócenie świetności 14-tokrotnemu mistrzowi Polski jakim jest KS Ruch.

 

Krawczyk Tomasz

Radny Miasta ChorzówTomasz Krawczyk, lista KW Wspólny Chorzów, 320 głosów – okręg II

Rodowity Chorzowianin,43 lata, żonaty, dwóch synów. Radny IV i V kadencji Rady Miasta. Członek Komisji Infrastruktury Rozwoju Miasta i Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. Przedsiębiorca. Z wykształcenia technik elektronik. W tym zawodzie wyszkolił siedemnastu uczniów doprowadzając ich do egzaminu czeladniczego. Członek Cechu Rzemiosł Różnych oraz członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach..
Wybrany został w okręgu, w którym się urodził, w którym żyje i co najważniejsze, którego problemy zna doskonale. W minionym okresie doprowadził do modernizacji sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych przed Szkołą nr 13 na ul. Styczyńskiego. Od ośmiu lat organizuje wyjazdy na narty dla mieszkańców Chorzowa do pięknego śnieżnego Zwardonia, sam czynnie wraz z całą rodziną ,uprawia jazdę na nartach. Zajmował się również dziesiątkami interwencji mieszkańców. Część z Państwa osobiście doświadczyła mojej pomocy.

tel. 602 898 216

e-mail: tomasz.krawczyk12@poczta.onet.pl