Archiwa tagu: Nasz Dom

Trzebinczyk Adam

Radny Miasta ChorzówAdam Trzebinczyk, lista KW Wspólny, Chorzów, 522 głosy – okręg I

Chorzowianin, lat 37, prowadzi od wielu lat wraz z rodziną działalność gospodarczą na terenie targowiska przy ulicy Barskiej. Z racji swej aktywności poznał wiele problemów , postulatów i oczekiwań mieszkańców Chorzowa, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Chorzów II ,osiedla Pnioki, osiedla pod Arkadami ,czy też mieszkańców Starego Chorzowa i Maciejkowic,

Jako radny dąży do poprawy życia mieszkańców, a w szczególności będzie starać się o poprawę bezpieczeństwa w mieście oraz o poprawę infrastruktury miasta (więcej parkingów, ścieżek rowerowych, naprawa chodników , placów zabaw , monitoring niebezpiecznych miejsc w mieście) . Chce służyć mieszkańcom w kontaktach z Urzędem Miasta, Policja, Strażą Miejska i innymi służbami miasta. W swej działalności w Radzie Miasta będzie zwolennikiem dialogu społecznego różnych grup społecznych w mieście , a stałym i systematycznym kontaktem z mieszkańcami będzie dążył do poprawy ich życia w mieście i jego rozwoju.

e-mail: adamtr77@interia.pl

www.trzebinczyk.pl

blog

 

 

 

 

Konsultacje społeczne ws. Stadionu Ruchu Chorzów

ruch_chorzowStanowisko Klubu  Wspólnego Chorzowa w sprawie propozycji Pana Prezydenta Chorzowa  budowy stadionu przy ul Cichej. Wspólny Chorzów zawsze uważał i uważa, że należy stworzyć takie warunki dla Klubu Ruch Chorzów , aby umożliwiały mu komfortową i stabilną pracę nad swoim rozwojem. Na dzień dzisiejszy Rada Miasta Chorzowa uchwaliła w Wieloletnim Planie Finansowym na modernizacje stadionu przy ulicy Cichej ponad 60 milionów złotych. Natomiast jeśli chodzi o najnowszą propozycję Pana Prezydenta A. Kotali  ( a było ich już kilka ) w sprawie inwestycji  przy ulicy Cichej, Klub Wspólny Chorzów prowadzi rozmowy z zarządem Klubu Ruch Chorzów oraz przeprowadza konsultacje społeczne z kibicami Ruchu Chorzów .

  Oczekujemy także na przedstawienie nam  przez pana Prezydenta szczegółów projektu budowy stadionu , aby lepiej zapoznać się  proponowaną inwestycją. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do konsultacji.

Przewodniczący Klubu Wspólny Chorzów – Adam Trzebinczyk

Kopel Marek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Chorzów Marek Kopel, lista KW Wspólny Chorzów, 541 głosów – okręg III

Absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Organizacji Produkcji. Studia Podyplomowe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prezydent Miasta. Żonaty, dwoje dzieci. Mieszkaniec Chorzowa. Bezpartyjny. Lat 59. Nagradzany i wyróżniany za osiągnięcia w samorządzie. W 2001 roku otrzymał tytuł „Samorządowca Dekady”. W 2002 roku nagrodzony przez redakcję „Dziennika Zachodniego” wyróżnieniem „MIODEK 2001” za udzielanie dziennikarzom rzetelnych i kompetentnych informacji. W 2009 roku otrzymał tytuł „Polityk Rynku Zdrowia” nadany przez miesięcznik „Rynek Zdrowia” za śmiałe zmiany w organizacji służby zdrowia. Od 1999 roku jest Przewodniczącym Konwentu Prezydentów Śląskich Miast.

www.kopel.eu