Archiwa tagu: zdrowotna

Trzebinczyk Adam

Radny Miasta ChorzówAdam Trzebinczyk, lista KW Wspólny, Chorzów, 522 głosy – okręg I

Chorzowianin, lat 37, prowadzi od wielu lat wraz z rodziną działalność gospodarczą na terenie targowiska przy ulicy Barskiej. Z racji swej aktywności poznał wiele problemów , postulatów i oczekiwań mieszkańców Chorzowa, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Chorzów II ,osiedla Pnioki, osiedla pod Arkadami ,czy też mieszkańców Starego Chorzowa i Maciejkowic,

Jako radny dąży do poprawy życia mieszkańców, a w szczególności będzie starać się o poprawę bezpieczeństwa w mieście oraz o poprawę infrastruktury miasta (więcej parkingów, ścieżek rowerowych, naprawa chodników , placów zabaw , monitoring niebezpiecznych miejsc w mieście) . Chce służyć mieszkańcom w kontaktach z Urzędem Miasta, Policja, Strażą Miejska i innymi służbami miasta. W swej działalności w Radzie Miasta będzie zwolennikiem dialogu społecznego różnych grup społecznych w mieście , a stałym i systematycznym kontaktem z mieszkańcami będzie dążył do poprawy ich życia w mieście i jego rozwoju.

e-mail: adamtr77@interia.pl

www.trzebinczyk.pl

blog

 

 

 

 

Roleder Mariola

Radna Miasta ChorzówMariola Roleder, lista KW Wspólny, Chorzów, 318 głosów – okręg I

Mariola Roleder, specjalista medycyny ogólnej i Rodzinnej lat 55, mężatka, jedno dziecko.

Od początku pracy zawodowej związana z placówkami służby zdrowia w Chorzowie. Od 1999 r. założycielka i właścicielka NZOZ „PRZYCHODNIA” ul. Majętnego 14. Radna III, IV i V kadencji Rady Miasta, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów. Główne zainteresowania to polityka, medycyna, kino i sport czynnie uprawia narciarstwo i jazdę terenową na rowerze.

Główne moje osiągnięcie to rodzina i to, że znalazłam drogę realizowania się w działalności zawodowej i społecznej.

Korzystając z doświadczenia chcę nadal pracować na rzecz mieszkańców Chorzowa, aby nasze miasto harmonijnie przekształcało się w kierunku miasta, w którym chce się żyć, uczyć i pracować. Chcę nadal walczyć o wprowadzanie nowych programów zdrowotnych finansowanych przez miasto tak, aby wpływały one na podniesienie poziomu zdrowotności mieszkańców. W tej kadencji z pewnością uda się uruchomić program dróg rowerowych.

tel. 501 387 566

e-mail: roleder@op.pl

Hiltawska Halina

Radna MIasta ChorzówHalina Hiltawska, lista KW Wspólny, Chorzów, 406 głosów – okręg IV

Absolwentka Akademii medycznej w Krakowie; studia podyplomowe Wyższej szkoły Biznesu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej i ogólnej. Lekarz Poradni Rodzinnej REMEDIUM. Mężatka, dwóch synów, wnuczek Piotr. Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Miasta dwóch kadencji. Wspólnie z Komisją zainicjowała realizację programów profilaktycznych dla Chorzowian. Pracując ponad 30 lat w dzielnicy Chorzów Batory poznała dokładnie problemy zdrowotne mieszkańców oraz ich trudne sprawy życiowe i środowiskowe. Zamierza nadal działać na rzecz podniesienia standardu szpitali miejskich, ich restrukturyzacji, tworzenia kompleksowej opieki geriatrycznej. Będzie również wspierać wszystkie inicjatywy podnoszące bezpieczeństwo mieszkańców, rozbudową bazy sportowej Chorzowa.

tel. 692 477 452

e-mail: halinahil@wp.pl