Archiwa tagu: rozwój szkolnictwa w Chorzowie

Trzebinczyk Adam

Radny Miasta ChorzówAdam Trzebinczyk, lista KW Wspólny, Chorzów, 522 głosy – okręg I

Chorzowianin, lat 37, prowadzi od wielu lat wraz z rodziną działalność gospodarczą na terenie targowiska przy ulicy Barskiej. Z racji swej aktywności poznał wiele problemów , postulatów i oczekiwań mieszkańców Chorzowa, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Chorzów II ,osiedla Pnioki, osiedla pod Arkadami ,czy też mieszkańców Starego Chorzowa i Maciejkowic,

Jako radny dąży do poprawy życia mieszkańców, a w szczególności będzie starać się o poprawę bezpieczeństwa w mieście oraz o poprawę infrastruktury miasta (więcej parkingów, ścieżek rowerowych, naprawa chodników , placów zabaw , monitoring niebezpiecznych miejsc w mieście) . Chce służyć mieszkańcom w kontaktach z Urzędem Miasta, Policja, Strażą Miejska i innymi służbami miasta. W swej działalności w Radzie Miasta będzie zwolennikiem dialogu społecznego różnych grup społecznych w mieście , a stałym i systematycznym kontaktem z mieszkańcami będzie dążył do poprawy ich życia w mieście i jego rozwoju.

e-mail: adamtr77@interia.pl

www.trzebinczyk.pl

blog

 

 

 

 

Edukacja

Szkoła w Chorzowie Stary, Wspolnie dla ChorzowaŚląska Wyższa Szkoła Informatyki, przy ul. Sportowej 21, W połowie lat dziewięćdziesiątych w Chorzowie nie było jeszcze żadnej wyższej uczelni. Obecnie w samym Chorzowie w 5 uczelniach wyższych kształci się prawie 9 tys. studentów. Z dumą obserwujemy jak Chorzów staje się znaczącym ośrodkiem edukacyjnym w skali wojewódzkiej.

Edukacja Chorzow, Wsplnie dla ChorzowaPracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 24 w Chorzowie Starym. Oświata w dalszym ciągu jest traktowana w Chorzowie priorytetowo. Przykładem mogą być nasze przedszkola i szkoły, nowe sale gimnastyczne i boiska z nawierzchnią elastyczną. W każdej szkole są pracownie komputerowe. O jakości nauczania w chorzowskich szkołach świadczą sukcesy uczniów. Nasi gimnazjaliści osiągnęli drugi rok z rzędu najlepsze w województwie śląskim wyniki egzaminów końcowych gimnazjalnych. Fundujemy stypendia dla najuboższych oraz najlepszych uczniów.

KWW WCH, Koalicja Wspolny ChorzowDzieci w stołówce szkolnej SP17 przy ul. Łagiewnickiej. W Chorzowie w znaczący sposób rozwinęliśmy nasz lokalny system pomocy społecznej. Osobom i rodzinom mającym różne problemy udzielana jest pomoc finansowa i rzeczowa. Najbardziej chronimy dzieci, gdyż to one są najczęściej ofiarami trudnych czasów. Finansujemy żywienie ponad 3 tys. dzieci. Rozwijamy też system świetlic środowiskowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.